องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ อำพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยงดเหล้าเข้าพรรษา เลิกบุหรี่

“กิจกรรมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ อบต.บ้านอ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ได้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน อบต.แม่อ้อ ผู้นำศาสนา และ รพ.สต.แม่อ้อ โดยมีการนำร่อง 4 หมู่บ้าน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน พระสงฆ์ 3 รูปเพื่อให้มีกิจกรรมงดเหล้า งดบุหรี่ช่วงเข้าพรรษาในชุมชน และการค้นหาบุคคลต้นแบบ และครอบครัวต้นแบบงดเหล้า เลิกบุหรี่คนหัวใจหิน หัวใจเพชรต่อไป

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!