ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา บุหรี่ ให้กับวัดเครือข่าย จำนวน ๑๑ วัด ๒ หมู่บ้าน

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จัดกิจกรรมเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา วันอาสาสหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนเคลือข่าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดนิทรรศการเครือข่ายบวร กิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว การอบรม การพัฒนาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว พิธีมอบป้ายเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา บุหรี่ ให้กับวัดเครือข่าย จำนวน ๑๑ วัด ๒ หมู่บ้าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ ปฏิญาณตน งดสุรา บุหรี่ กิจกรรม เทเหล้า เผาบุหรี่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!