นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และมอบนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามโครงการหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสร้างภูมิคุ้มกัน ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น สมาชิกสภา กำนันตำบลบ้านตุ่น ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนงานและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!