เชียงราย-ชมรมคนหัวใจเพชร อ.เวียงชัย เตรียมความพร้อมชวนช่วยเชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ร่วมมือและร่วมใจเพื่อพี่น้องเทศบาลสิริเวียงชัยในการแก้ไขปัญหาเหล้า-บุหรี่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลสมเด็จฯ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ชมรมคนคนหัวใจเพชร ได้จัดประชุมเพื่อหาก่อนเข้าพรรษาฉนั้นชมรมคนหัวใจเพชรจึงเข้ามีบทบาทสำคัญในครั้งนี้ คือการให้คนต้นแบบชวนคนที่ดื่มมางดเหล้าเข้าพรรษา และให้มีทางเลือกให้ เลิก 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน โดยหน้าที่ของทุกคือ 1 เดือนจะมาเจอกัน 1 ครั้งเพื่อสอบถาม ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา กำลังใจคือพลังสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยดื่มมาแล้วเลิกได้ ครอบครัว ชุมชน สำหรับแนวทางต่อไปคือการพัฒนาศักยภาพคนเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต หรือ “คนหัวใจเพชร” การฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ ให้ผู้ที่ลด ละ เลิก เพราะการดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้สามารถเลิกได้ตลอดชีวิต

ขอบคุณเทศบาลสิริเวียงชัย
ขอบคุณแกนนำหัวใจเพชรขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์
สิริเวียงชัยเลิกบุหรี่ลดเหล้า
17/6/63 กัลยา สังวาลย์ทอง

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!