พะเยา-อ.ดอกคำใต้ ติดตามโครงการสานพลังเครือข่ายและพัฒนาต้นแบบการลดละเลิกสุรา

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางลออ มหาวรรณศรี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามโครงการสานพลังเครือข่ายและพัฒนาต้นแบบ การลด ละ เลิก สุราอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผลกระทบจากแอลกอฮอล์และคัดกรองระดับปัญหา โดยใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา(Alcohol Use Disorders. Identification Test , Audit) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน โดยมีนายสังวร อินต๊ะสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เป็นประธานเปิดอบรม ร่วมด้วยหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย นายพงษ์เทวิน ตันต้าว ปลัดอำเภอดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

 

 

ภาพและข่าวโดย ลออ มหาวรรณศรี

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!