พะเยา-อำเภอดอกคำใต้ ประชุมติดตามโครงการอำเภอขยายงดปัจจัยเสี่ยง

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2563) ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นางลออก มหาวรรณศรี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพะเยา ได้ไปประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ3ขยายอำเภอดอกคำใต้ โดยนายอำเภอทำหนังสือเชิญกลุ่มดื่มแบบเสี่ยงประชุมวันอาทิตย์ที่31 นี้และทำaudit กลุ่มเสี่ยงที่สำรวจข้อมูลร้อยกว่าคนพร้อมอบรมให้ความรู้ตามประเภทกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะได้นัดหมายการบำบัดตามประเภท ได้อย่างเหมาะสมของเดิมที่รพ.ทำก็มีข้อมูลสามารถเอามาเชื่อมกันได้แต่ขาดการเชื่อมร้อยกับชุมชน หากทำกระบวนการตรงนี้ได้จะครบตามวัตถึประสงค์ และสามารถช่วยเหลือดได้ตรงตามกลุ่มเสี่ยงได้

ภาพด้วย  Suchi ข่าวโดย ลออ มหาวรรณศรี

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!