ลำพูน-เวียงหนองล่องงดเหล้าสู้โควิด 19

VDO ผลการดำเนินการ เวียงหนองล่อง งดเหล้าสู้โควิด-19

เลิกเหล้าแล้วได้อะไร จากชุมชนคนงดเหล้า สู้โควิด-19 อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
บทสัมภาษณ์ แพทย์หญิงมัลลิกา โมกขะสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
แม่ครูแสงจันทร์ มโนสร้อย แหล่งเรียนรู้ชุมชนสวนเกษตรธรรมชาติแสงจันทร์

การดำเนินงานของชุมชนหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ร่วมกันสร้างชุมชนสู้โควิด-19
เผยแพร่โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!