พะเยา-เยาวชนบ้านตุ่นใต้ สานพลังชุมชน “สร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เยาวชนบ้านตุ่นใต้ สานพลังชุมชน “สร้างความมั่นคงทางอาหาร”
บ้านตุ่นใต้ อ.เมือง จ.พะเยา

กลุ่ม “กล้าธรรม” เมล็ดพันธุ์แห่งความดี พ่อแม่เปรียบดั่งผู้ปลูกและดูแลต้นไม้ที่หว่านพืชพันธุ์และดูแล “ต้นกล้า”  “เด็ก คือ อนาคตของชาติ”

คำกล่าวนี้เป็นคำที่เราได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโต และความเป็นจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่กลับต้องหันมาใส่ใจอนาคตของชาติเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร เด็กก็เปรียบเสมือนต้นกล้า ซึ่งรอการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดศัตรูพืชของต้นกล้านี้ หากผู้ใหญ่ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจ ต้นกล้าก็จะโตมาไม่สวยงาม หรืออาจแคระแกร็น แต่หากต้นกล้านั้นได้รับการเอาใจใส่อย่างดี ก็จะโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยสง่างามและออกดอกผลอย่างดี

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!