เชียงใหม่-ชุมชนเกาะกลาง จัดมาตรการกับการหยุดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายกเทศบาลตำบลป่าแดด กำนันตำบลป่าแดด อสม.และผู้ใหญ่บ้านเกาะกลาง ได้เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของที่จำเป็นในครัวเรือนให้กับผู้ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่อยู่ในอยู่ระหว่างการลด ละเลิกสุรา และยังมีการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัด โดยเน้นย้ำให้ทุกคนกักตัว 14 วัน และมีการบันทึกประวัติผู้ที่มาพักอาศัยในหมู่บ้าน มี อสม.เป็นคนติดตาม เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด การสร้างความเข้าใจและช่วยสอดส่อง ดูแล คนในชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้

 

ภาพและข่าวโดย : Suchi News

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!