ลำพูน-บ้านหนองล่องสร้างภูมิคุ้มกันจากชุมชนคนสู้เหล้าสู่ชุมชนสู้โควิด-19