ลำพูน-บ้านหนองล่องสร้างภูมิคุ้มกันจากชุมชนคนสู้เหล้าสู่ชุมชนสู้โควิด-19

[flipbook pdf=”http://www.lannastopdrink.com/wp-content/uploads/2020/04/ประสบการณ์ชุมชนคนสู้เหล้าบ้านหนองล่อง-สู.pdf”]