เชียงราย-คนหัวใจเพชร ต.ศรีค้ำ แจกเจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัยในพื้นที่

วันที่ 22 เมษายน 2563 ทางคณะสงฆ์ รพ.สต.ศรีค้ำ และ สสอ.แม่จัน นายเกษม  วงค์สุภา ประธานชมรมคนหัวใจเพชร นายอนุรักษ์  ฟ่าคำตัน ผู้ใหญ่บ้านกล้วย ออกเยี่ยมร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลศรีค้ำออกเยี่ยมและแจกเจลแอลกอฮอร์หน้ากากอนามัยพร้อม ต้องสวมหน้ากากอนามัยการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ และหลีกเลี่ยงการนำมือสัมผัสใบหน้าบ่อยๆ  และหมั่นล้างมือให้สะอาด   ให้ทำตามคำแนะนำของ  อสม.และ  จนท.อย่างเคร่งครัด

ภาพโดย: ประภาสภิกขุ
ข่าวโดย: Suchi News