เชียงใหม่ หวั่น “ลงแดง” สั่งทุก รพ. เตรียมรับมือผู้ป่วยจากการงดเหล้า

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศแจ้งไปยังสาธารณสุขทุกอำเภอ เรื่อง “ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยภาวะขาดสุรา”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศแจ้งไปยังสาธารณสุขทุกอำเภอ เรื่อง “ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยภาวะขาดสุรา” หลังจากที่ จ.เชียงใหม่ มีคำสั่งงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่เมื่อวันที่ 10-20 เมษายน 2563

โดยประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโอกาสเกิดอาการเนื่องจากสภาวะขาดสุรา ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยประสานแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะขาดสุราและการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาล

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!