พระสงฆ์กับแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันภัยชุมชน

“ชุมชน” เป็นคำที่มีความหมายแน่นอนตายตัวเพียงประการเดียว การไม่ยึดติดกับของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะช่วยให้เกิดความหมายของชุมชนในทัศนะของการพัฒนาชุมชนก็ควรจะศึกษาถึง ความหมายที่เป็นรากฐานและเอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน องค์การทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งและสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ คือพระสงฆ์

วันนี้ (3 เมษายน 2563)พระครูประภาสพนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัตตนของพระสงฆ์ สามเณรในช่วงวิกฤติโรคโควิค และการทำน้ำยาฆ่าเชื้อร่วมกับ อสม.บ้านป่ายาง ก็ช่วยกันไปตามหน้าที่ๆพอจะช่วยเหลือสังคมในระดับหนึ่งอันจะเป็นที่พึ่งพิงของชุมชน วัดที่จะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ด้วยทุกคนในชุมชน สังคมได้ตระหนักร่วมกัน

 

ภาพและข่าวโดย Suchi

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!