นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ และป้องกัน COVID-19

การประสานงาน รวบรวมข้อมูล ทำเอกสารเครือข่ายประชาคมงดเหล้าพื้นที่อำเภอปายได้พบทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และนายอำเภอ คนต้นแบบที่ดีของผู้นำในแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกัน และสนองนโนบายตามประกาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน…ที่อาจสุ่มเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดต่อโควิท19 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน ได้รับมอบป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์กระจายป้ายไปสู่ทั่วอำเภอปายในพื้นที่เสี่ยง…ที่มีคนเดินทางกลับจากต่างจังหวัด

ภาพและข่าวโดย: Ron Chaikuntha

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!