อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับการป้องกัน และเฝ้าระวังโรค COVID-19

25 มีนาคม 2563 นายรอน ใจกันทา ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายประเสริฐ ประดิษฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นัดกับหลายท่านตั้งแต่เช้า9โมงมอบป้ายรณรงค์ COVID-19 การคัดกรอง การเฝ้าระวัง ให้ทรมงานคุณหมอสุพัฒน์ โรงพยาบาลปางมะผ้า สาย ๆมาพบกับกรรมการ6 ชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประเด็นเมือง3ดี ประเด็นทบทวนการดูแลตัวเองการดูแลครอบครัวและดูแลผู้ที่เสี่ยง covid-19 ในพื้นที่พร้อมหาแนวทางหนุนเสริมชุมชนช่วยเหลือตนเองทำเจลทำแมส บ่ายโมงมาพบท่านนายอำเภอเมือง นายพงษ์พีระ ชูชื่น เพื่อมอบป้ายรณรงค์ COVID-19 ให้ พชอ.เมือง ท่านจะไปมอบต่อให้กับชุมชนที่เสี่ยง #สู้ ๆ ๆ

ภาพและข่าวโดย รอน ใจกันทา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!