อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู และมอบเข็มหัวใจเพชร (คนงดเหล้าตลอดชีวิต)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยามาเป็นประธานมอบคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต) จำนวน 25 คน และกล่าวอีกว่าการจัดเวทีเชิดชูเกียรติในครั้งนี้มีเป็นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร” งดเหล้าครบพรรษา ทั้งนี้เพื่อ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนให้เป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น เพื่อทำงานรณรงค์งดเหล้า เริ่มจากการรณรงค์ให้ครอบครัว ชุมชนปลอดเหล้า ต่อมาคือทำให้เลิกเหล้าซึ่งต้องการชวนให้คนเกิดแรงบันดาลใจในการเลิกเหล้า โดยเฉพาะ ตำบลบ้านมาง จะต้องพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชนคนสู้เหล้าต่อไปเพื่อให้ตำบลอื่นๆได้เข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการทำงาน

ภาพโดย:มัณชกร ข่าวโดย :Suchi News

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!