เชียงใหม่เตรียมขยายเครือข่าย 210 ตำบล 25 อำเภอสู่จัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง

chiangmaimeet

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 น.ผู้เข้าร่วมประชุมเวทีสัมมนาประชุมจำนวน 20 รูป/คน โดยท่านพระครูดร.สมุห์วิเชียร กล่าวเปิดประชุมเวทีสัมมนาฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้และให้ตัวแทนแต่ละอำเภอโดยให้คณะทำงานในทุกอำเภอ มีความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนงานฯ ให้ตรงกัน และมีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง 1 ตำบล 1 อำเภอต้นแบบ ทำมาสาเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือลดเหล้า ตลอดจนบทบาทภารกิจที่มอบหมายให้ ผู้ประสานงานคณะทำงานในแต่ละอำเภอ ตลอดจนความคาดหวัง เมื่อสิ้นสุดโครงการและเวทีคัดเลือก ระดับจังหวัด 9 ตุลาคม 2557 โดยรูปแบบเวทีโซน แบ่งเป็น 3 โซน 3 ห้อง

 

กิตติ์ ขวัญนาค รายงาน
ขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง เรียบเรียง
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!