เชียงใหม่-อ.แม่ริม จัดถอดบทเรียนงานศพปลอดเหล้า การพนัน และทิศทางการเคลื่อนทั้งตำบล

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ วัดกุมภประดิษฐ์(วัดบ้านหม้อ) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พระครูประดิษฐ์ธีรพล เจ้าอาวาสวัด พ.ต.ต.ศุภวัฒน์ สุพันธ์ นายกเทศมนตรีสันโป่ง นายสมเพชร มูลดี ได้เชิญผู้ใหญ่ทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบล เพื่อประชุมและถอดเรียนการทำงานด้านงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันน ทั้งนี้พระครูประดิษฐ์ธีรพล กล่าวว่าจากการทำงานมา 10 ปี น่าจะจัดศพได้ประมาณ 100 กว่าศพ และงานศพหนึ่งหมดค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 หมื่นบาทต่อศพ (เฉพาะค่าเหล้า และเบียร์) ลองคิดง่าย 30,000 บาท  x10  ปี ประหยัดค่าใช้จ่ายไป 3,000,000 บาท ปัญหาอยู่ว่าพวกเรากลัว ไม่กล้าทำ ไม่ลงมือทำแล้วจะเห็นผลทำได้ บนพื้นที่ฐานความต้องการของชุมชน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือเรียกรวมๆว่าเหล้ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต พิการหรือโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง อุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ […]

อ.แม่ริม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนหัวใจเพชร หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายแสงชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม โดยพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคนหัวใจเพชร ณ วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ เพื่อยกย่องชื่นชมคนเลิกเหล้ามากกว่า 3 ปี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการขับเคลื่อนงานชุมชน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาแม่ริมได้รวมตัวกันทั้งสิ้น 11 ตำบล โดย นางศรีไพร ตาวงค์ ประธานเครือข่ายจิตอาสาอำเภอแม่ริมเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา” มีเป้าหมายหลักของการทำงานครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในอำเภอแม่ริม โดยเน้นคนดื่มสุราและต้องการเลิกเหล้า ให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้ามาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เรียกว่า “บุคคลหัวใจเพชร” ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการ ชวน ช่วย เชียร์ คนเลิกเหล้าในชุมชน อย่างต่อเนื่องและในปีนี้ มีผู้ได้รับเกียรติบัตรคนหัวเพชรจำนวน 45 คน จาก 11 […]