บุคคลสาธารณะ ตอน. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช

บทความนี้คัดลอกมาจากหนังสือ บุก_คนสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 คนที่เก่ง คือคนที่ทำหนังสือทั้งเล่มเหลือแค่หน้าเดียว คนที่เก่งกว่านั้น คือทำให้หนึ่งหน้าเหลือแค่ประโยคเดียว คนที่เก่งที่สุดในโลก คือทำหนังสือหนังเล่มเหลือแค่บรรทัดเดียว สิ่งสำคัญคือการจับประเด็น   ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผมทำงานไม่เคยสนใจ เรื่องการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ไม่เคยถามหาเงินเดือน ทำอย่างเดียว ทำให้ดีที่สุด ก็ย่อมได้รับผลนั้นเอง ข้อดีที่สุดของการทำงานคือ มันทำให้เราไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์มาก่อน มองแต่เป้าหมายงานเป็นหลัก และล็อคมันไว้ให้มั่น ดังนั้นการขึ้นเป็นอธิการบดี จึงเป็นเรียนรู้ การฝ่าฟันการทำงานต่างๆ อย่างมากมาย คนที่อยากเป็นอธิการบดี อยากเป็นเพราะอะไร อยากเป็นเพื่ออะไร ถ้าเรียกกันในแบบภาษาชาวบ้านคือ “คุณมีกึ๋นที่จะเป็นหรือเปล่า” เท่านั้นเอง   ปัญหาของสังคมในปัจจุบันร้ายแรงยิ่งขึ้น การแข่งขันสูง เพราะฉะนั้น ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการคือ 1.ต้องเป็นคนดีก่อน ต้องทำงานเพื่อองค์กร และมีความรู้ความสามารถ ความดีต้องเริ่มสะสม และเพิ่มพูนขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก 2.ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ บริหารงานได้ดี บริหารองค์กรได้ดี ถ้าพิสูจน์ได้ว่า เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าผม ไม่ต้องมาแข่งขันกันหรอก […]