รองปลัดฯสาธารณสุข เปิดงานวิ่งพักตับเหนือบน ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม วิ่งพักตับภาคเหนือตอนบน 2019 โดยสัญจรจัดที่จังหวัดน่านเป็นสนามแข่งขัน แบ่งเป็นระยะมินิมาราธอน และระยะฟันรัน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งพักตับ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดทั่วประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของกายออกกำลังกาย เป็นการระดมทุนเพื่อนำรายได้ที่เกิดขึ้นมาสมทบเข้ากองทุนผู้ประสบภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน โดยใช้แคมเปญของกิจกรรมช่วงประเพณีเข้าพรรษา โดยภาคเหนือตอนบนได้จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล งดเหล้าเข้าพรรษา : ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ นายแพทย์พิสิทธ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งพักตับครั้งนี้ นายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน ในนามตัวแทนคณะทำงานผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน […]

เดิน-วิ่งการกุศล กิจกรรมวิ่งภาคตับภาคเหนือตอนบน 2019 ณ ข่วงเมืองน่าน

โครงการเดิน-วิ่งรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ภาคเหนือตอนบน “วิ่งพักตับ ปอดขยับตับพักผ่อน Season 2 ปี 2562” ตอน“วิ่งพักตับ 90K 90Days ตับ…จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” ดำเนินการโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชน SDN ชมรมคนหัวใจเพชร วันจัดกิจกรรม วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลงดเหล้าเข้าพรรษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการกุศลนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพ “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร 29 มิถุนายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น 3 ประเภท […]

น่าน-อบต.แงง จัดงานแข่งเรือ 5 ฝีพายและ 12 ฝีพายตามวิถีท้องถิ่น “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีแข่งเรือ”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 นายแดน จิตอารีย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือประเพณี ปลอดเหล้า-เบียร์ อำเภอปัว ประจำปี2558 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลแงง สภาวัฒนธรรมตำบลแงง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ณ ท่าน้ำบ้านหนองเงือก อำเภอปัว จังหวัดน่าน   ด้านนายบุญเย็น ไชยยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง กล่าวว่า จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาค่อนข้างสูง องค์การบริหารส่วนตำบลแงง จึงได้ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดการแข่งขันเรือปลอดเหล้า-เบียร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี นายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่านร่วมจัดบูธรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในพิษภัยแอลกอฮอล์ ปั้มเข็มกลัด และเดินสังเกตการณ์ตามร้านค้าต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เข้าชมทั้งหมด : 265

จังหวัดน่านเตรียมแข่งเรือปลอดเหล้า พัฒนายุทธศาสตร์สายน้ำ ปี 58

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่านได้จัดประชุมการขับเคลื่อนงานและการจัดทำแผนโครงการแข่งเรือปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2558 วัดมิ่งเมือง อ.เมือง จ.น่าน   พระสุนทรมุนี ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้ให้นโยบายและแนวคิดการขับเคลื่อนการแข่งขันประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ปี 2558 โดยใช้กลไกเครือข่ายพระสงฆ์ในระดับตำบลหมู่บ้าน สามารถมีส่วนร่วมทางพิธีกรรมทางศาสนา นำประเพณีที่ดีงามคืนสู่สังคมน่าน  โดยนายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ได้ร่วมพูดคุยและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการจัดแข่งขันจากเจ้าภาพ อำเภอต่างๆ อาทิเช่น อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอปัว และหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมผลักดันงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน ทั้งนี้นายขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์งดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานสนับสนุน ปีนี้การพัฒนาโครงการควรเริ่มมาจากการ ใช้คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งการตั้งเป้าหมายไว้ที่ประเพณีแข่งเรือ จะนำความสุขสู่คนน่านได้อย่างไร รวมถึงการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตร์สายน้ำเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง ที่จะต้องเน้นให้ถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะสามปี 58 – 60 ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำที่มีความสำคัญกับการแข่งเรือ และให้กำลังใจกับเจ้าภาพในการดำเนินงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดน่านต่อไป ภาพ/ข่าว : นางสาวเยาวนา […]