บุคคลสาธารณะ ตอน.อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์

บทความนี้คัดลอกมาจากหนังสือ บุก_คนสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 “บุคคลสาธารณะจึงเป็นบุคคลที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่ในทางกลับกันเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ให้กับสังคมส่วนรวม” อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เรื่องกิจกรรมสำหรับผมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสนับสนุนมากกว่า เนื่องจากผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียน เพราะผมเรียนปริญญาตรีวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสาขาที่ต้องมีเวลาในการเรียนเป็นพิเศษ และผมก็กลัวไม่จบตามหลักสูตร แต่ก็มีบ้างที่ไปออกค่ายกับรุ่นพี่ ผมเป็นคนสร้างและเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มาจากเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมาก ในแวดวงการศึกษาของเมืองไทย ตอนนั้นเขามีความต้องการขยายโรงเรียนระดับอาชีวะมาที่เชียงใหม่ แต่ช่วงนั้นราวปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางการเงินครั้งรุนแรงที่สุด เพื่อนคนนี้ก็ประสบปัญหาการเงิน ไม่ได้สามารถขยายโรงเรียนได้ เขาจึงมาปรึกษา ขอให้ผมช่วยเหลือ ซึ่งตรงกับความตั้งใจของภรรยาผม คือ อาจารย์ชฏิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์ หรืออาจารย์แม่ ที่ทำงานด้านการศึกษาในฐานะ “ครู” มาตลอดชีวิต และได้ข้อสรุปว่า ถ้าเราได้ประโยชน์ด้านการศึกษาที่บ้านเกิดของผม นับเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราทั้งสอง จึงตัดสินใจดำเนินการ ด้านการศึกษาต่อไป แต่ครั้งนี้ผมตั้งใจจะสร้างโรงเรียนระดับอุดมศึกษา เพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเชียงใหม่บ้านเกิดของผมเป็นวงกว้าง ประกอบกับช่วงนั้น ผมก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือพ็อคเก็ตบุค เล่มเล็กๆ บาง ๆ เล่มหนึ่ง ของ ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม […]