เล่าเรื่องเหล้า กับ โอ วรุฒ วรธรรม

โอ วรุฒ วรธรรม นักแสดงพระเอกชื่อดัง อย่างโกโบริ จากละครคู่กรรม ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาติดเหล้าอย่างหนักจนทำให้ชีวิตค่อนช้างติดลบ จนในที่สุดวันหนึ่งได้หันหลังให้กับขวดเหล้า ลองมาฟังกันครับว่าชีวิต โอ วรุฒ เป็นอย่างไร (ถ่ายทำเมื่อ 6 ตุลาคม 2560)  เข้าชมทั้งหมด : 994

อ.แม่ริม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนหัวใจเพชร หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายแสงชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม โดยพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคนหัวใจเพชร ณ วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ เพื่อยกย่องชื่นชมคนเลิกเหล้ามากกว่า 3 ปี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการขับเคลื่อนงานชุมชน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาแม่ริมได้รวมตัวกันทั้งสิ้น 11 ตำบล โดย นางศรีไพร ตาวงค์ ประธานเครือข่ายจิตอาสาอำเภอแม่ริมเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา” มีเป้าหมายหลักของการทำงานครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในอำเภอแม่ริม โดยเน้นคนดื่มสุราและต้องการเลิกเหล้า ให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้ามาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เรียกว่า “บุคคลหัวใจเพชร” ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการ ชวน ช่วย เชียร์ คนเลิกเหล้าในชุมชน อย่างต่อเนื่องและในปีนี้ มีผู้ได้รับเกียรติบัตรคนหัวเพชรจำนวน 45 คน จาก 11 […]

แพร่-อ.หนองม่วงไข่เชิดชูยกย่องคุณธรรมผู้เข้าร่วมโครงการ”งดเหล้าครบพรรษา”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 9.00 น. ณ วัดหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ นายปัญญา เล็กกระจ่าง นายอำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูยกย่องคุณธรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ของตำบลหนองม่วงไข่ ประจำปี 2558   ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนรูปธรรมในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนตำบลหนองม่วงไข่  ได้จัดทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 114 คน โดยผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 98 คน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่จะลดแอลกอฮอล์ โดยโครงการนี้ส่งผลให้ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการนำไปปฏิบัติต่อ ถึงแม้ว่าระยะเวลาของโครงการจะอยุ่ในช่วงระหว่างเทศกาลเข้าพรรษาก็ตาม เข้าชมทั้งหมด : 261