Logo

Logo Download : โลโก้เครือข่าย สำหรับงานพิมพ์ Update : May 2018
วิธีดาวน์โหลด คลิกที่คำว่า JPEG หรือคำว่า AI ของ Logo นั้น

Print Logo เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
Color Mode : CMYK (ค่าสีสำหรับระบบการพิมพ์)
File : JPEG size 5906×5906 px (1.88 MB)
File : AI (1.30 MB)
Print  Logo สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Color Mode : CMYK (ค่าสีสำหรับระบบการพิมพ์)
File : JPEG size 5906×5906 px (2.04 MB)
File : AI (1.23 MB)

หมายเหตุ : คลิกดาวน์โหลดที่คำว่า JPEG หรือ AI ตามต้องการและไฟล์ถูกบีบอัด zip ไว้