ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
สำนักงาน เลขที่ 40/11 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 053-904005 (ในเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : www.lannastopdrink.com (อัพเดท 3 มิถุนายน 2562)