ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
สำนักงาน เลขที่ 40/11 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร 053-904005 (ในเวลาราชการ)

เว็บไซต์ : www.lannastopdrink.com (อัพเดท 6 เมษายน 2562)