ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ภาคเหนือตอนบน
เลขที่ 40/11 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร 053-904005 (ในเวลาราชการ)

เว็บไซต์ : www.lannastopdrink.com (อัพเดท 02 ตุลาคม 2560)