ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ภาคเหนือตอนบน

เลขที่ 160/2  หมู่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

โทร. 053-904005 โทรสาร. 053-904005
เว็บไซต์ : www.lannastopdrink.com