รพ.สวนปรุง และ ศคล.เหนือบน จัดกิจกรรม ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข

  …เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2561 เวลา10.30น. ณ โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน(ศคล.นบ.) ได้ร่วมจัดบู้ทกิจกรรม งาน ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข เนื่องในวันงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมี ครูอาจารย์และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง มาร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ50คน ภายในกิจกรรม มีการลงนามปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า นิทรรศการให้ความรู้เรื่องเหล้า ตลอดจน แจกสื่อรณรงรงค์ต่างๆ ในส่วนของศคล.เหนือบน ได้ร่วมจัดบู้ทกิจกรรม แจกสื่อรณรงค์งดเหล้าต่างๆ เฉกเช่น สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ พัดสุขปลอดเหล้า หมวกโฟมสุขปลอดเหล้า และที่เด็กเยาวชนนักเรียนลูกเล็กเด็กแดง ให้ความสนใจกันอย่างครึกครื้น คือ การเล่นเกมส์จำลองแว่นตากันเมา แว่นตาที่ใส่แล้วจะมึนเมาหัวไม่น้อย ให้เด็กๆสวมใส่ เพื่อเดินข้ามผ่านถนนจำลองที่นำขวดน้ำดื่มSOมาวางจำลองเป็นถนน ใครเดินข้ามผ่านได้โดยที่ขวดไม่ล้ม จัดว่า สติ เยี่ยมยอด ก็ได้รางวัลชิ้นใหญ่ เฉกเช่น เสื้อ สมุดโน๊ต ใครที่เดินชนขวดล้มถือว่าไม่ผ่าน ก็ได้รางวัลปลอบใจ เฉกเช่น […]

ดื่มเหล้า เบียร์แล้วไปทำบุญ คุณจะได้อะไร ?

งานบุญประเพณีปอยหลวงปลอดเหล้า ที่บ้านตีนธาตุ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แม้จะยากเย็นกับความคิดต่างและความเห็นแก่เงินของพ่อค้าแต่เราก็ผ่านมันมาขอให้เป็นชุมชนต้นแบบด้วยความภูมิใจโดยมติชุมชนเห็นความราวมกันที่จะจัดงานบุญปบอดเหล้า เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูก ที่ควรปัจจัยหรือทุนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัย ความสุขที่แท้จริงจากงานบุญ อนุโมทนาบุญร่วมกับเจ้าภาพและคณะกรรมการทุกท่าน เข้าชมทั้งหมด : 273

จ.ลำปางถอดบทเรียนคนหัวใจเพชร

  คนหัวใจเพชร คือ คนเลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไปตั้งใจตลอดชีวิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก และเป็นนักรณรงค์ชวนคนงดเหล้า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาคมงดเหล้าลำปาง ร่วมกับ สถาบันแสนผญ่า ได้ร่วมกันถอดบทเรียนคนหัวใจเพชร และเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน เป้าหมายใน 3 ปี ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 3 แห่งต่อจังหวัด สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัดมีกองทุนที่จะสามารถดูแลกันได้ เข้าชมทั้งหมด : 326

ตำบลหนองหล่มสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพันันและบุหรี่ ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม เมืองพะเยา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการตำบลหนองหล่มสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพันันและบุหรี่ ประจำปี 2561จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 เข้าชมทั้งหมด : 343

เชียงใหม่จัดงาน แถลงข่าว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561”

  ..เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 18 .00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถ.พระปกเกล้า อ.เมืองเชียงใหม่ นาย ปวิณ ชำนิประศาสตร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย   นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในงานแถลงข่าว ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในธีมงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ลดการใช้ความเร็ว งดเว้นการดื่ม ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  ขณะเดียวกันในปีนี้ทุกหน่วยงานก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และจะสามารถทำให้ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่เป็นประเพณีที่ปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างแน่น่อน ภายใต้แนวคิด “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ”   โดยมีหัวหน้าแล้วเจ้าหน้าที่จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงข่าวพูดคุยถึงแนวทางการเตรียมการรับมือเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน(ศคล.) ได้ร่วมร่วมจัดบูธกิจกรรม แจกน้ำดื่มทางเลือกอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ รวมถึงแจกสื่อรณรงค์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ วารสาร รณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ […]

ผู้นำทางปัญญาพัฒนาสุขภาวะ  ”คนหัวใจเพชร”  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 บ้านสวนเรือนฝัน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมผู้นำทางปัญญาพัฒนาสุขภาวะ  ”คนหัวใจเพชร”  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ระหว่าง โดยมีเป้าหมาย ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 8 แห่งต่อจังหวัด สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัด ระดับภาค รวมทั้ง สมาพันธ์ชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้าตลอดชีวิตนักรณรงค์) ระดับประเทศมีการวางธรรมนูญ และเชื่อมพลังกัน เป็นพื้นฐานในการทำงานต่อเนื่อง คนหัวใจเพชร คือ คนเลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไปตั้งใจตลอดชีวิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก และเป็นนักรณรงค์ชวนคนงดเหล้า เป้าหมายใน 3 ปี ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 5 แห่งต่อจังหวัด สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัด ระดับภาค รวมทั้ง สมาพันธ์ชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้าตลอดชีวิตนักรณรงค์) ระดับประเทศมีการวางธรรมนูญ และเชื่อมพลังกัน เป็นพื้นฐานในการทำงาน     […]

“แถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่”

      …….เมื่อวันที่11มีนาคม2561 ณ ห้องประชุมไอบีส4โรงแรมไอบีส สไตส์ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นแกนนำในการจัดโครงการ “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน” ได้จัดงานกิจกรรม แถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการ”เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ภายใต้แนวคิด  “20สถาบัน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ปีที่3 …..โดย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ ดร.นพ. บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวให้การสนับสนุนโครงการ การสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และ นาย ผศ.ดร. พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงาน และนายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน มาเป็นเกียรติร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในกิจกรรมนี้ …..กิจกรรมครั้งนี้ มี สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการ 20สถาบัน ได้แก่ […]

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้จัดเวทีการประชุม “ร้านค้าสีขาว”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 – 16.00 น. เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้จัดเวทีการประชุม “ร้านค้าสีขาว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ เพิ่มเติม 2560 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ร้านค้าได้แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ณ ห้องนคราพาวิลเลี่ยน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สรรพสามิต และสาธารณสุขในการเป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว   ภาพและข่าวโดย หมูหวาน เข้าชมทั้งหมด : 259

อบจ.พะเยา จัดการแข่งขันล้อเลื่อนชาวเขา(ฟอร์มูล่าโกคาร์ทม้ง!)

    …..เมื่อวันที่ 7 ม.ค.61 ที่บ้านแสงไทร หมู่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันล้อเลื่อนชาวเขา หรือฟอร์มูล่าโกคาร์ทม้ง นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวเขาแต่ละชนเผ่า ซึ่งได้มีพี่น้องชนเผ่าร่วมกันแต่งกายของชนเผ่าเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันฟอร์มูล่าโกคาร์ทม้ง ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ครึกครื้น ตื่นเต้น สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมกันเป็นอย่างมากโข โดยการแข่งขันในแต่ละคู่ ได้สร้างสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมชมไม่น้อย เนื่องจากมีผู้แข่งขันบางคนที่เข้าร่วมการแข่งขันขับเป็นครั้งแรกในชีวิต และสนามที่ใช้แข่งขันก็เป็นทางลาดชัดลงเขาไม่น้อย ระยะทางประมาณ 200 เมตร จึงทำให้หลายรายต้องล้มลุกคลุกคลาน หกคะเมน ตีลังกาบนกองฟางไปตามๆ กัน สร้างความสุขสนุกสนาน เสียงหัวเราะ เฮฮา ให้กับผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก   ……โดยกิจกรรมการแข่งขันล้อเลื่อนไม้นี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์Thai PBS ที่ได้ทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมการแข่งขันตั้งแต่เวลา14.00น. พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจนถึงช่วงพิธีปิดการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า ประจำปี 2561 ….และกิจกรรมดีๆครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) […]

จังหวัดแพร่ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการปุองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันนี้ 4 ม.ค. 61 เวลา 9.00 น. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการปุองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายโชคดี อมรรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวภาพรวมตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61 มีอุบัติเหตุภาพรวมดังนี้เกิดอุบัติเหตุ 52 ครั้ง บาดเจ็บ 65 ราย เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลักคือเมาสุรา ภาพและข่าวโดย เครือข่างงดเหล้า จ.แพร่             เข้าชมทั้งหมด : 307

1 2 3 28