slide

ตุลาคม

10

2017

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.แม่ใส สสอ.เมืองพะเยาและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมชื่นชมยกย่องคนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา)คนหัวใจเพชร

วันที่10ต.ค2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ร่วมกับชมรมก […]

สิงหาคม

16

2017