อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จัดประชุมสรุปการดำเนินงานของจิตอาสาจากสมาคมAAประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27-28กันยายน60 ณ โรงพยาบาสมเด็จพระญาณสังวรร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจิตอาสาจากสมาคมAAประเทศไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ12ขั้นตอนในผู้ที่มีปัญหาในการใช้สุราและสารเสพติดในพื้นที่อำเภอเวียงชัย ในส่วนการช่วยให้การประชุมสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ กลไกอำเภอยังมีส่วนสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่อง ประสบการณ์ของคนทำงานทีมงาน และผู้ที่เคยดื่มและสามารถเลิกได้หันมาช่วย ทำให้เข้าใจว่าทุกสิ่งต้องมาจากภายในของตัวเอง… กลุ่มAAเวียงชัยรวมกลุ่มทุกวันพฤหัสบดีที่1และ3ของเดือน  ผลจากการประชุมวันนี้ นายอำเภอได้เยี่ยมพระสงฆ์ และแกนนำชุมชนทุกวันพระ คนต้นแบบ (ผู้นำคนหัวใจเพชร) จะเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจในการชวน ช่วย เชียร์ พยาบาล และทีมงานจะลงพื้นที่ชุมชนให้มากขึ้น โดยจะนำร่อง 2-3 หมู่บ้าน การจัดการสภาพแวดล้อมโดยการอบรมข้อกฎหมายให้กับทีมโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ การทำชุมชนเห็นผลกระทบร่วมกัน และวางแผนที่จะพัฒนาแก้ไขร่วมกัน กระบวนการเยี่ยมบ้าน หรือให้กำลังใจเสมือนหนึ่งเราไม่ทิ้งกัน เราต้องช่วยกันและมีพื้นที่ให้กัน คนหัวใจเพชร หรือผู้ที่ต้องการเลิกสุราต้องการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่าจะทำให้เป็นบทเรียนสำคัญ   ภาพโดย :กัลยา สังวาลย์ทอง ข่าวโดย Suchi News เข้าชมทั้งหมด : 41

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง ติดตามคนปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 62 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาง จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมติดตามคนบวชใจคนเหล้าครบพรรษา จำนวน 50 โดยนายอรุณศักดิ์ ปัญญายืน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวว่า จากการที่ตำบลเมืองมายเราได้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาวันนี้เป็นโอกาสดีที่ ได้มาทบทวน ให้กำลังใจและเสริมกำลังให้อยู่ครบพรรษา นายชาญ อุทธิยะ ประธานประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศีล ๕ เป็นเรื่องที่เป็นปกติโดยที่ ชาวพุทธเราต้องตระหนัก ในกิจกรรมครั้งนี้เราเน้นที่ ข้อ๕ เพราะมันเป็นผีในตัว ที่มีเหล้าเป็นกุญแจไขผีในตัวเราออกมา เพราะเรา ขาดสติ ก่อให้เราผิดศีลข้ออื่นๆเป็นทอดๆไป ผลการดำเนินงานที่ผ่านของพื้นที่พบว่า จะต้องมีการเจอกันอีก ในเวทีแบบนี้อีกเพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นของการที่ ตำบลเมืองมายได้ร่วมในกิจกรรมบวชใจและมีเวทีอื่นๆอีกในเวทีนอกพื้นที่ กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความดีในเรื่องอื่นๆเพื่อชวนกันให้กำลังใจ โดยการออกเยี่ยมและพบกลุ่มพวกเราให้เกิดกำลังใจแก่กันและกัน กิจกรรมครั้งนี้ไม่สามารถทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องทำร่วมกันในหลากหลายฝ่าย หลายกลุ่ม และมีวิธีการที่หลากหลาย การสร้างแรงจูงใจ โดย การนำผู้ที่คนนับถือ มาพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ และการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องในจิตใจที่เข้มแข็งที่งดเหล้าได้ทั้ง ๓ เดือน การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ และสถานที่ราชการ ต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ […]

รพ.สวนปรุง และ ศคล.เหนือบน จัดกิจกรรม ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข

  …เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2561 เวลา10.30น. ณ โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน(ศคล.นบ.) ได้ร่วมจัดบู้ทกิจกรรม งาน ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข เนื่องในวันงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมี ครูอาจารย์และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง มาร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ50คน ภายในกิจกรรม มีการลงนามปฏิญาณตน ลดละเลิกเหล้า นิทรรศการให้ความรู้เรื่องเหล้า ตลอดจน แจกสื่อรณรงรงค์ต่างๆ ในส่วนของศคล.เหนือบน ได้ร่วมจัดบู้ทกิจกรรม แจกสื่อรณรงค์งดเหล้าต่างๆ เฉกเช่น สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ พัดสุขปลอดเหล้า หมวกโฟมสุขปลอดเหล้า และที่เด็กเยาวชนนักเรียนลูกเล็กเด็กแดง ให้ความสนใจกันอย่างครึกครื้น คือ การเล่นเกมส์จำลองแว่นตากันเมา แว่นตาที่ใส่แล้วจะมึนเมาหัวไม่น้อย ให้เด็กๆสวมใส่ เพื่อเดินข้ามผ่านถนนจำลองที่นำขวดน้ำดื่มSOมาวางจำลองเป็นถนน ใครเดินข้ามผ่านได้โดยที่ขวดไม่ล้ม จัดว่า สติ เยี่ยมยอด ก็ได้รางวัลชิ้นใหญ่ เฉกเช่น เสื้อ สมุดโน๊ต ใครที่เดินชนขวดล้มถือว่าไม่ผ่าน ก็ได้รางวัลปลอบใจ เฉกเช่น […]

ดื่มเหล้า เบียร์แล้วไปทำบุญ คุณจะได้อะไร ?

งานบุญประเพณีปอยหลวงปลอดเหล้า ที่บ้านตีนธาตุ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แม้จะยากเย็นกับความคิดต่างและความเห็นแก่เงินของพ่อค้าแต่เราก็ผ่านมันมาขอให้เป็นชุมชนต้นแบบด้วยความภูมิใจโดยมติชุมชนเห็นความราวมกันที่จะจัดงานบุญปบอดเหล้า เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูก ที่ควรปัจจัยหรือทุนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัย ความสุขที่แท้จริงจากงานบุญ อนุโมทนาบุญร่วมกับเจ้าภาพและคณะกรรมการทุกท่าน เข้าชมทั้งหมด : 302

จ.ลำปางถอดบทเรียนคนหัวใจเพชร

  คนหัวใจเพชร คือ คนเลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไปตั้งใจตลอดชีวิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก และเป็นนักรณรงค์ชวนคนงดเหล้า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาคมงดเหล้าลำปาง ร่วมกับ สถาบันแสนผญ่า ได้ร่วมกันถอดบทเรียนคนหัวใจเพชร และเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน เป้าหมายใน 3 ปี ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 3 แห่งต่อจังหวัด สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัดมีกองทุนที่จะสามารถดูแลกันได้ เข้าชมทั้งหมด : 358

ตำบลหนองหล่มสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพันันและบุหรี่ ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหล่ม เมืองพะเยา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการตำบลหนองหล่มสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพันันและบุหรี่ ประจำปี 2561จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 เข้าชมทั้งหมด : 392

เชียงใหม่จัดงาน แถลงข่าว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561”

  ..เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 18 .00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถ.พระปกเกล้า อ.เมืองเชียงใหม่ นาย ปวิณ ชำนิประศาสตร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย   นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในงานแถลงข่าว ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในธีมงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ลดการใช้ความเร็ว งดเว้นการดื่ม ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  ขณะเดียวกันในปีนี้ทุกหน่วยงานก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และจะสามารถทำให้ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่เป็นประเพณีที่ปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างแน่น่อน ภายใต้แนวคิด “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ”   โดยมีหัวหน้าแล้วเจ้าหน้าที่จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงข่าวพูดคุยถึงแนวทางการเตรียมการรับมือเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน(ศคล.) ได้ร่วมร่วมจัดบูธกิจกรรม แจกน้ำดื่มทางเลือกอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ รวมถึงแจกสื่อรณรงค์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ วารสาร รณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ […]

ผู้นำทางปัญญาพัฒนาสุขภาวะ  ”คนหัวใจเพชร”  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 บ้านสวนเรือนฝัน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมผู้นำทางปัญญาพัฒนาสุขภาวะ  ”คนหัวใจเพชร”  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ระหว่าง โดยมีเป้าหมาย ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 8 แห่งต่อจังหวัด สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัด ระดับภาค รวมทั้ง สมาพันธ์ชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้าตลอดชีวิตนักรณรงค์) ระดับประเทศมีการวางธรรมนูญ และเชื่อมพลังกัน เป็นพื้นฐานในการทำงานต่อเนื่อง คนหัวใจเพชร คือ คนเลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไปตั้งใจตลอดชีวิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก และเป็นนักรณรงค์ชวนคนงดเหล้า เป้าหมายใน 3 ปี ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 5 แห่งต่อจังหวัด สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัด ระดับภาค รวมทั้ง สมาพันธ์ชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้าตลอดชีวิตนักรณรงค์) ระดับประเทศมีการวางธรรมนูญ และเชื่อมพลังกัน เป็นพื้นฐานในการทำงาน     […]

“แถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่”

      …….เมื่อวันที่11มีนาคม2561 ณ ห้องประชุมไอบีส4โรงแรมไอบีส สไตส์ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นแกนนำในการจัดโครงการ “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน” ได้จัดงานกิจกรรม แถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการ”เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ภายใต้แนวคิด  “20สถาบัน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ปีที่3 …..โดย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ ดร.นพ. บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวให้การสนับสนุนโครงการ การสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และ นาย ผศ.ดร. พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงาน และนายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน มาเป็นเกียรติร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในกิจกรรมนี้ …..กิจกรรมครั้งนี้ มี สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการ 20สถาบัน ได้แก่ […]

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้จัดเวทีการประชุม “ร้านค้าสีขาว”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 – 16.00 น. เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้จัดเวทีการประชุม “ร้านค้าสีขาว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ เพิ่มเติม 2560 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ร้านค้าได้แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ณ ห้องนคราพาวิลเลี่ยน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สรรพสามิต และสาธารณสุขในการเป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว   ภาพและข่าวโดย หมูหวาน เข้าชมทั้งหมด : 283

1 2 3 28