ลงพื้นที่ ไปเรียนรู้ ไปกินอยู่กับชุมชนบ้านผาเผือก – ธงชัย ยงยืน

ลงพื้นที่ ไปเรียนรู้ ไปกินอยู่กับชุมชน ธงชัย ยงยืน บ้านผาเผือกเป็นชุมชนชาติพันธุ์ “มูเซอดำ” เป็นชุมชนเล็กๆ ห่างจากตัวอำเภอปางมะผ้า ราวๆ 20 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 62 ครัวเรือน ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อน และป่าอันสมบูรณ์ หลังจากฟังผู้นำชุมชน จึงรู้ที่มาของชื่อหมู่บ้าน คำว่า ผา มาจาก หน้าผาถ้ำที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน และคำว่าเผือก มาจาก สีของหน้าผาถ้ำ ซึ่งเป็นสีเทาขาว หรือเรียกง่ายๆว่า สีเผือก เลยตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น หมู่บ้านผาเผือก ปัจจุบันมี ผญบ.พีรพล ​พงศ์ณัฐวัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพ่อจ่าลอ ​คีรีวัฒนรัตน์ ​​เป็นแก่ลุ๊ป่าหรือแก่มูคนที่สี่ (ผู้นำทางจิตวิญญาณ) ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ และผีบรรพบุรุษโดยมี แก่ลุ๊ป่า หรือแก่มู เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้ดูแล และประกอบพิธีกรรมสำคัญของชุมชน วันที่14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเข้าร่วมเวทีประกาศ ธรรมนูญสุขภาพบ้านผาเผือก “ฮาแหล่ฮากา” เป็นภาษาลาหู่ แปลว่า […]

สกรุ๊ปงานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน ประจำปี 2558

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำหรับงานประเพณีแข่งเรือ ปลอดเหล้า-เบียร์ จังหวัดน่าน ประจำปี 2558 ที่ได้รับความสนใจของประชาชนในจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมสืบสานงานบุญประเพณี ปลอดเหล้า-เบียร์ และบุหรี่ “คนน่านภูมิใจ๋ แข่งเฮือยิ่งใหญ่ บ่มีเหล้าเบียร์”   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดน่านที่ผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่ครั้งอดีต นอกจากการแข่งขันเพื่อการกีฬา และเชื่อมความสามัคคีในชุมชนแล้ว จังหวัดน่านยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ให้ดำรงไว้สืบไป และการแข่งเรือเมืองน่านยังเป็นต้นแบบการแข่งเรือปลอดเหล้า เบียร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีตลอดมา   ด้านนายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนั้นได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ช่วงวันออกพรรษาปลายเดือนตุลาคม จนกระทั่งถึงสนามสุดท้ายสนามกฐินพระราชทาน จังหวัดน่าน ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งหมด 11 สนาม โดยได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดน่าน ตั้งแต่สนามแรกถึงสนามสุดท้ายอย่างพร้อมเพรียง โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในการร่วมชม และร่วมเชียร์การแข่งเรือ ให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ […]

สกู๊ปพิเศษ “ดื่มนม ชมบอล”     

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมดื่มนม ชมบอล ร่วมเชียร์ขุนพลนักเตะทีมชาติไทย พบทีมชาติอิรัก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เป็นการจัดงานของนักศึกษาพรรคยุวธิปัตย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ใช้สโลแกนในเรื่องของการดื่มนม ชมบอล โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงาน คือ ได้ให้นักศึกษาหันมาสนใจในด้านการกีฬามาร่วมชมบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ชื่นชอบของคนไทย และในขณะเดียวกันยังเป็นการเน้นย้ำในเรื่องของการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หันมาดื่มนมแทนทำให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยและในขณะเดียวกันยังเป็นตัวช่วยในเรื่องการป้องปรามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปตรวจจับหรือห้ามสถานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้า ผับ บาร์ ต่าง ๆ ได้ แต่ต้องกลับมาเน้นย้ำในการที่จะให้นักศึกษามีสติในการที่จะรู้คิดในเรื่องของการดื่มว่าให้โทษอย่างไรบ้างแทนที่จะไปป้องปรามหรือตรวจจับภายนอกเรามาส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาและออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้ด้วย” ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวว่า“การจัดกิจกรรมดูบอลงานวัดในวันนี้ อยากให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนากิจกรรม ซึ่งการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้ว ดั้งนั้นการดูกีฬาจึงเป็นอีกมิติหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วการดูกีฬาเราอาจจะดูที่บ้าน ดูด้วยกันในครอบครัว หรือในปัจจุบันนี้จะนิยมไปดูบอลกันตามร้านอาหารซึ่งการดูบอลที่ร้านอาหารก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด จึงคิดว่าการจัดกิจกรรมนำนักศึกษาให้มาดูบอลในมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ โดยในปีนี้ ได้จัดในรูปแบบของการดูบอลงานวัดให้นักศึกษามาทำกิจกรรมอื่น ๆ […]

สาธารณสุขเชียงใหม่จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก และจะมีการเล่นน้ำสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนเป็นต้นไป มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลักลอบจำหน่าย ปีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมทั้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับต่างๆ คือ ร่วมกับด่านบูรณาการตำรวจในกรณีที่พบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ โดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการเก็บหลักฐานผู้ที่กระทำผิดและดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับบริเวณรอบคูเมือง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการตรวจและจับกุม ผู้ที่ฝ่าฝืนในการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่ต่างๆ เช่น บริเวณรอบคูเมือง สวนบวกหาด ในวัด สถานที่ราชการ พื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ บริเวณประตูและแจ่งต่างๆ รวมทั้งการห้ามดื่มบนรถจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร สำหรับผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามวางจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน บนทาง ทางเดินเท้า สถานที่ราชการ วัด พื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยจำหน่ายได้ในเวลา 11.00-14.00 น. และ เวลา 17.00-24.00 น. งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ พร้อมกันนี้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนาไทยอันดีงามโดยการแต่งกาย เล่นน้ำสุภาพ ตามแบบอย่างที่ดีในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ […]

เครือข่ายฯเหนือบนจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ลดนักดื่มหน้าใหม่

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดนักดื่มหน้าใหม่ ขับเคลื่อนสังคม ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่   เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเยาวชนในแต่ละปี มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 250,000 คน จากการสำรวจในปี 2551 มีเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปี จำนวน 670,000 คน (ร้อยละ 12.7) จากประชากรกลุ่มอายุนี้ประมาณ 5 ล้านคน และแนวโน้มนักดื่มครั้งแรก เฉลี่ยอายุน้อยลง โดยผู้ชาย อายุ 13 ปี ส่วนผู้หญิงดื่มครั้งแรกอายุ 14 ปี ซึ่งอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา และสายอาชีพ การพัฒนาการจัดกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถไม่เข้าไปยุ่งกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดต่างๆ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเป็นการทำงานภายใต้ประชาคมงดเหล้าจังหวัด ซึ่งใช้แนวคิดเรื่องพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยกลุ่มเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญในการแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นพลังเสียงที่บริสุทธิ์ และปัญหาเยาวชนมีการดื่มที่สูงขึ้น   นายอัครพงษ์ ดีดอก หรือน้องพี ตัวแทนแกนนำเยาวชนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า […]

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์

๑. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการเริ่มบริโภคแอลกอฮอล์ ความอยากลอง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการที่อยากจะลองหรือเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะในวัย ที่ความรู้สึกอยากลองเป็นเรื่องที่ท้าทาย ตื่นเต้น สนุกสนาน เช่น ในวัยรุ่น กลุ่มเพื่อน หลายคนไม่กล้าที่จะปฏิเสธ เมื่อถูกเพื่อนชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์ หรือบางคน มีทัศนคติว่า การดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มเพื่อน หมายถึง การรักพวกพ้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน สังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยมองเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นเรื่องธรรมดา จะเห็นได้ว่า งานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานฉลอง และงานประเพณีต่างๆ แทบทุกงานจะต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบด้วยเสมอ ทำให้ผู้ที่เติบโตในสังคมลักษณะนี้มองว่า การดื่มเป็นเรื่องธรรมดา เพียงแต่ว่าสำหรับตนเอง จะเป็นโอกาสใดเท่านั้น ความเชื่อ เมื่อใดที่คนเรามีความเชื่อว่า สิ่งที่ตนเองกำลังกระทำไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง และสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อนั้นจะยิ่งทำให้ความกังวลใจ หรือความกลัวที่จะกระทำสิ่งนั้นๆ ลดน้อยลง และทัศนคตินี้ไปสอดคล้องกับความเชื่อที่มีต่อแอลกอฮอล์ โดยช้านานมาแล้วคนมักจะเชื่อ ในสรรพคุณของยาดองเหล้า และเชื่อว่า การดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว หรือประเภทดีกรีอ่อนๆ คงไม่น่าจะเป็นปัญหากับตนเอง กระแสของสื่อโฆษณา ปัจจุบันนี้สื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอย่างมาก และในเรื่องที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ จะเห็นว่า มีการแข่งขันทางการค้ากันสูงมาก โฆษณาที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอยู่มากมาย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะต้องพยายามสร้างสื่อโฆษณาขึ้น […]

เรื่องจากท่าวังผาเปิดสนามนัดแรกแข่งเรือปลอดเหล้าแม่น้ำน่าน ปี 2557

ออกกกกกก..มาแล้ว !!! นาวาสะเทือน น้ำกระจุยกระจายดุจสายหมอก กระเด็นกระดอนเป็นฝอยๆกุ้งหอยปูปลาหนีไปไกลๆ เจ้ายาวเจ้าใหญ่เขากำลังมา รวดเร็วดั่งพายุ ดุดัน ฝีพายสับใส่ไม่ยั้ง สู้โว้ยๆตายเป็นตาย ขอเสียงกองเชียร์ให้กำลังใจเร็วๆ เต๊กมาแล้ว เสียงจากภาษานักพากย์เรือนัดเปิดสนามแข่งเรือเมืองน่าน เช้าวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 9 นาฬิกา เหล่าฝีพายเตรีมต่อจัดเรือเข้าแข่งตามคิว ต่อเนื่องจากเมื่อวาน (6 กันยายน) มีพิธีการเปิดเป็นมงคลด้วยท่าน ว.วชิรเมธี รับนิมนต์มาเทศน์ให้พี่น้องชาวท่าวังผาเบิกบานในธรรมถ้วนหน้า ซึ่งวันนี้(7 กันยายน 23557) เป็นวันที่สองของนัดเปิดสนาม อ.ท่าวังผา สู่บทสรุปการชิงชัยของเรือกว่า 37 ลำ ใน 3 ประเภท ประเภทเรือเล็ก, เรือกลาง, เรือเอกลักษณ์น่าน(เรือผู้สูงวัย) โดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดได้แก่ อำเภอท่าวังผา, สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน, เทศบาลตำบลท่าวังผา, สถานีตำรวจท่าวังผา, ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลท่าวังผา, สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา, เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน, ชมรมพ่อค้าตลาดนัดจังหวัดน่าน, สสส. และสคล. ซึ่งจัด ณ ท่าน้ำเชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา(ท่าค้ำ) โดยมุ่งหวังส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม […]

บทความพิเศษ ตอน.พะเยาใจบุญ สานพลังพระนักเทศน์ ลดผลกระทบจากแอลกอฮอล์

พะเยา สานพลังพระนักเทศน์กว่า 100 รูป แก้ไขปัญหา ลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สู่ชุมชน   เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย คณะสงฆ์ 100 รูปจากจังหวัดพะเยา ร่วมถวายความรู้เป็นพระนักเทศน์สานพลังแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา โดยในเวทีมุ่งเน้นฝึกการแต่งคำเทศน์เพื่อชักชวนรณรงค์ให้เห็นถึงปัญหาของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และฝึกทักษะการเทศน์จากพระวิทยากรทรงคุณวุฒิ โดยการฝึกทักษะการพูด เพื่อใช้ในการเป็นพระนักเทศน์ นักปฏิบัติธรรมเชิญชวนให้ชุมชนหมู่บ้านแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำงานให้เป็นพระนักพัฒนานั้น มุ่งเน้นทำการเปลี่ยนแปลงการดื่มในระดับ บุคคล ครอบครัว โดยการนำธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมให้มีสุขภาวะทางสังคม โดยเน้นให้คณะสงฆ์สามารถปฏิบัติ   1. พระสงฆ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องพิษภัยสุรา(เพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดของพระสงฆ์) 2. เทศน์ถ่ายทอดเป็นภาษาพื้นบ้าน(ลดบาลี) 3. สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมในกลุ่มแกนนำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน งานรื่นเริง ให้เว้นวันพระ 4. สร้างทุกวัดให้เป็นวัดที่ถ่ายทอดธรรมะอย่างต่อเนื่อง 5. พระนักเทศน์ ให้ใช้ในพะเยาก่อน เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัด 6. สร้างพระนักเทศน์หน้าใหม่/พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ พระเดชพระคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ถวายความรู้เรื่องนานาทัศนะกับพระทำโครงการรักษาศีล 5 […]