บุคคลสาธารณะ ตอน.บุญญาวัฒน์ ธงทอง

บทความนี้คัดลอกมาจากหนังสือ บุก_คนสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 “บุคคลสาธารณะ” มีลักษณะพิเศษ เป็นแบบอย่างต่อสังคม มีความดีเป็นพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องรู้จักทั่วประเทศ คิดถึงเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเอง น่ายกย่อง เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าตนเอง   บุญญาวัฒน์ ธงทอง กลุ่มคนรักการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ครั้งแรกทำกิจกรรมตอนอยู่ชั้นอนุบาล ได้แสดงละครสะท้อนปัญหาสังคม เรื่องยาเสพติด ได้รับทุนการศึกษาจากภรรยาท่านสนั่น ขจรประศาสตร์ พอเข้ามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ทำจะยากและกว้างมากขื้น และผมเรียนเกี่ยวกับสื่อ ก็ได้ร่วมโครงการของ acco Group ในการทำฝายต้นน้ำ ชุมชนปกาเกอญอ(กะเหรี่ยงเผ่าสกอร์) มีโอกาสเข้าไปทำสารคดี เรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้และเผยแพร่ ชีวิตของชุมชน ซึ่งมีความยาก ในการทำ เพราะต้องเข้าไปเรียนรู้ชีวิตจริง มันทำให้เราโตขึ้น และเชื่อว่า ทำสื่อจริงๆ ก็สามารถช่วยชาวบ้านได้จริง   จากนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพฯ นักเรียนทุนทุกคนก็จะทำประโยชน์เพื่อสังคม แต่นี่ก็ไม่ใช่ข้อบังคับที่ต้องทำ ไม่ว่าเราอยู่ไหนก็ทำเพื่อสังคมได้ มีคนถามว่าเรียนสื่อแล้ว จะช่วยสังคมได้อย่างไรบ้าง เพราะนักเรียนทุนหลายคน เลือกเรียนหมอ เรียนพยาบาล เรียนเภสัช […]

บุคคลสาธารณะ ตอน.พัฒณพงษ์ นาคะพงษ์

บทความนี้คัดลอกมาจากหนังสือ บุก_คนสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 “ผมก็ไม่รู้ว่า บุคคลสาธารณะเป็นอย่างไร แต่ที่ผมทำกิจกรรมต่างๆไปก็เพราะด้วยใจรักและศรัทธา เชื่อว่าสักวันจะมีคนเจริญรอยตาม แค่สักคนเดียวก็ภูมิใจแล้ว และโลกนี้คงจะมีอะไรอะไรที่ดีขึ้น”   พัฒณพงษ์ นาคะพงษ์ อดีตนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2555 การทำกิจกรรมอาสาสมัครนั้น เริ่มจากการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน อาทิเช่น เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน วงโยธวาทิต และก็ทำชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิด เป็นต้น   ส่วนแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น ผมคิดว่า การที่เรามีที่อยู่อาศัย เรากินอิ่มท้องทุกมื้อได้ ก็เพราะเรามีแผ่นดินให้เหยียบ ดังนั้น เราก็ควรที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินนี้บ้าง แผ่นดินที่ให้เราทุกอย่าง เราก็ควรจะทำอะไรบางอย่าง เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนี้   ถึงแม้ว่าพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมของเราจะมีเพียงน้อยนิด แต่มันก็ยังดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย   กิจกรรมเป็นเครื่องหล่อหลอมชีวิต ถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ชีวิตคนเราก็คือก้อนหินก้อนหนึ่ง ส่วนกิจกรรมก็คือเครื่องเจียระไนเพชร ลองคิดดูนะครับ ถ้าชีวิตนี้เกิดมาโดยไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่าง ชีวิตของท่านก็จะเป็นเพียงแค่ก้อนหินธรรมดาไร้ค่าก้อนหนึ่ง แต่ถ้าท่านได้ลองทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็จะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้นี่แหละที่จะขัดเกลาตัวท่านเอง เมื่อท่านผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ ชีวิตของท่านก็จะเป็นดั่งก้อนหินที่ถูกเจียระไนแล้วเจียระไนเล่าจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามอันทรงคุณค่าที่ใครหลายๆ คนหมายปอง   […]

บุคคลสาธารณะ ตอน.ธนกฤต ชูเชิด

บทความนี้คัดลอกมาจากหนังสือ บุก_คนสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 “การทำงานเพื่อส่วนรวม คิดไม่ได้หรอกว่า การทำงานจะต้องมีคนมองเห็น งานแบบที่เราทำ มันมีผลต่อคนจำนวนมาก เป็นงานเบื้องหลัง และมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจ ความภูมิใจที่ได้ทำเพื่อผู้อื่น”   ธนกฤต ชูเชิด อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555   ผมรู้จักกิจกรรม ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษา ตอนแรกเป็นกิจกรรมชมรมฟุตบอล อาจารย์ชวนมาทำก็ทำ ก็เริ่มเห็นว่า นอกจากการเรียนแล้ว จะต้องทำกิจกรรมอะไรสนุกๆ ไปด้วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตัวเรา เริ่มชอบทำกิจกรรมจริงๆ จังๆ ตอนมัธยมศึกษา ม.4 ได้เป็นคณะกรรมการนักเรียน เป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อทำงาน กับนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ที่ทำให้อยากทำกิจกรรมต่อ เพราะได้ประสบการณ์การเรียนรู้ จากสิ่งที่เราได้พบ ได้เจอ สื่อสาร พูดคุยกับทุกคน เราทำแล้วมันเกิดความภูมิใจ คิดแล้วรู้สึกว่ามันคุ้ม แม้มันอาจจะแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่มันคุ้มกับสิ่งที่เราได้มา   กิจกรรมที่เราชอบมากที่สุด คือ การเป็นอาสาสมัคร ตลอดระยะเวลา […]

1 2