เดิน-วิ่งการกุศล กิจกรรมวิ่งภาคตับภาคเหนือตอนบน 2019 ณ ข่วงเมืองน่าน

โครงการเดิน-วิ่งรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ภาคเหนือตอนบน “วิ่งพักตับ ปอดขยับตับพักผ่อน Season 2 ปี 2562” ตอน“วิ่งพักตับ 90K 90Days ตับ…จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” ดำเนินการโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชน SDN ชมรมคนหัวใจเพชร วันจัดกิจกรรม วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลงดเหล้าเข้าพรรษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการกุศลนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพ “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร 29 มิถุนายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น 3 ประเภท […]

เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ร่วมภารกิจ 16 ปี “พลังเครือข่าย สานสุขทั่วไทย ปลอดภัย ปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายงดเหล้าจัดกิจกรรมประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ 16 ปี SDN100: 16 ปี เราสู้ไปด้วยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง “We fight for Change” ณ ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมีเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในงาน พร้อมทั้งอาจารย์มานพ แย้มอุทัย อาจารย์พรหมมินทร์ กันธิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานในการจัดงาน ทั้งนี้มีแกนนำสำคัญตอบรับเข้าร่วมการประชุมจำนวน 350 คน การจัดงานครั้งนี้ นอกจากทบทวนผลงานการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยตลอดระยะเวลา 16 ปีแล้ว ยังสะท้อนการทำงานเชิงอุดมการณ์บนภารกิจสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเติมเต็มพลังใจ พี่น้องเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ และสร้างกระแสสังคม ชูประเด็น “แอลกอฮอล์ เป็นอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในขณะที่ช่วงค่ำ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ การเดินวิ่ง Udonthani Night Run 2019 “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” โดยร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเครือข่ายพันธมิตร […]

สคล.เหนือบน จัดกิจกรรม “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดงานครบรอบ 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิลปะบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ มานพ แย้มสิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หนุนเสริม ให้กำลังใจคนทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ รวมถึงการเชิดชูหน่วยงาน […]

SEE TO SEE Project

SEE to SEE รับสมัคร เยาวชน ร่วมดำเนินงาน อายุระหว่าง 15-25 ปี มีพื้นที่อาศัยอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน และ จ.แม่ฮ่องสอน และไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. มาก่อน มีความสนใจดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ หรือ เชิงนวัตกรรม ที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีดิจิตอล รวมกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ดำเนินการ 1 กลุ่ม / 1 โครงการย่อย รับทั้งสิ้น 40 โครงการย่อย สนับสนุนทุนดำเนินงานไม่เกิน 65,000 บาท ต่อ โครงการย่อย (งบประมาณนี้ใช้ดำเนินกิจกรรมมิใช่ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงาน) มีระยะดำเนินการ 6 เดือน สามารถเข้าร่วมกิจกรรพัฒนาศักยภาพและถอดบทเรียนที่ หน่วยจัดการฯ จัดขึ้นได้ ประเด็นโครงการย่อยที่เปิดรับ การป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี […]

SDN FUTSAL NO-L CUP 2019 Inspired by Thai PBS ภาคเหนือตอนบน

เชิญขมการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา) SDN FUTSAL NO-L CUP 2019 Inspired by Thai PBS โครงการ กีฬาสร้างสุข สนุก สร้างสรรค์ มันส์ได้ไร้แอลกอฮอล์ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ชิงแชมป์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ รางวัล ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 […]

ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2560

เมื่อ วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา19.00น. ซึ่ง ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8  ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีการสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ  ประจำปี 2560 อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  และได้ทำการ นิมนต์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  ถวายเครื่องไทยทานพระสงฆ์ โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและ ถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย ก่อนมีขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ออกจากข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย และ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ มณฑปข่วงฆ้องมงคลดอยสุเทพ ซึ่งบรรยากาศภายในงานตลอดค่ำคืนเป็นไปอย่างคึกคัก  มีขบวนพระภิกษุสงฆ์ และขบวนของคณะต่างๆ ตลอดจนประชาชนลูกหลานชาวเชียงใหม่มาร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพอย่างเนืองแน่น เริ่มเดินกันตั้งแต่ตอนเย็น จุดเริ่มต้น คือ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่สักการะยิ่งของชาวเชียงใหม่ และเดินไปตามถนนเรื่อยๆ ตามเนินเขาจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระยะทางประมาณ 14 […]

สวดมนต์สร้างปัญญา พัฒนาสุขภาวะ

เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมสวดมนต์สร้างปัญญา พัฒนาสุขภาวะ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน โดยมีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม อาทิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22, วัดหลวง อ.ปาย, โรงพยาบาลปาย, โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพรและโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) จำนวนกว่า 150 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการธรรมะสัญจรในโรงเรียน” ตลอดปี 2558 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมต่อองค์กร เช่น โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร จัดกิจกรรม การนักเรียนนำสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมและร่วมสนทนาธรรมในหัวข้อ ค่านิยมหลัก 12 ประการ เรียนรู้การนั่งสมาธิและหลักธรรมยาตรา หลักการถวายเพลแด่พระสงฆ์และอาหารที่ควรนำถวาย และเดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดโดยใช้หลักธรรมยาตรา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจความหมายของศาสนาและการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องของศาสนา ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายภาคเยาวชนในการช่วยทำนุบำรุงศาสนา และเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนประพฤติในสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งปวงผ่านกิจกรรมเหล่านี้และได้บำเพ็ญประโยชน์     เรียบเรียง : เจนจิรา  ศิริคำ ภาพ : ศุภกิตติ์  คุณา เข้าชมทั้งหมด : 410

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินปลา ที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินปลา ที่กว๊านพะเยา ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ในงานท่านจะได้พบกับ พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่โดย ท่านนายกจุฬาสินี พรหมเผ่า ชิมอาหารเมนูส่งตรงจากทะเล อาหารเมนูปลาจากเชฟชื่อดังของพะเยา เวทีเสวนา โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ การประกวดอาหารพื้นบ้าน การประกวด Healthy Mermaid ซุ้มถ่ายรูปรับปริญญา-วาเลนไทน์ การแสดงโชว์ และดนตรีทุกค่ำคืน แล้วมากิน แอ่ว นอน อุ่น ที่จังหวัดพะเยา อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย เทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     เข้าชมทั้งหมด : 350

แพร่-เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก ปี 2558

เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก ประจำปี 2558 และโครงการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ ปีนี้อย่างยิ่งใหญ่   ที่ลานกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตรงข้ามเทศบาลเมืองแพร่ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พลตำรวจตรีภาณุเดช บุญเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ และนายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก ประจำปี 2558 และโครงการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ โดยเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสนามหลวง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ มุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมอันงดงามตระการตา และร่วมรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า   ภายในงานมีการกระกวดโคมลอย ประกวดกระทงฝีมือ การประกวดซุ้มประตูวัด 18 […]

1 2 3 6