มช. จัดโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี

เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสารภี  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลสารภี และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการโครงการฯ เป็นระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2558 เพื่อทำให้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ ทราบบริเวณที่มีปัญหาสุขภาพและนำไปวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในชุมชนอันได้แก่ข้อมูลภาวะทางสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค  ระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค แหล่งในการให้บริการทางสาธารณสุข ทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์อันจะก่อประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน และการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  เข้าชมทั้งหมด : 171

ผลักดันร่าง Code เพื่อหนุนนมแม่

โครงการการสื่อสารเพื่อสนับสนุนนมแม่และผลักดันร่างพรบ.ฯ จัดการแถลงข่าว “การตลาดนมผง = เสี่ยง” ในวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เรียกร้องสังคมตระหนักถึงสิทธิเด็ก แสดงความเป็นห่วง หากปล่อยอุตสาหกรรมนมผงละเมิด code องค์การอนามัยโลก เพราะเสี่ยงโรคร้ายกับเด็ก พร้อมรวมพลังเครือข่ายผลักดัน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย     คุณพรธิดา พัดทอง ผู้แทนจากยูนิเซฟ กล่าวว่า “ขณะนี้ประเทศไทย ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมนมผงในประเทศละเมิดสิทธิเด็ก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเฝ้าระวังการตลาดนมผง และรณรงค์ให้คุณแม่ทั่วประเทศรู้ทันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตลาดนมผง โดยสิ่งที่เป็นห่วงคือการสร้างความเข้าใจผิดว่านมผงมีความพิเศษกว่านมแม่ จึงทำให้คุณแม่หลายท่านคิดว่าไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูด้วยนมแม่ และเน้นให้ลูกกินนมผงแทน ปัจจุบันมีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่า การบริโภคนมผงทำให้เด็กทารกเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน และโรคติดเชื้อ ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศสมาชิกจึงได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Code นม) ซึ่งกำหนดไว้เพื่อปกป้องเด็กทุกคนให้มีโอกาสได้กินนมแม่ การแถลงข่าวในวันนี้ จะเป็นความหวังต่อความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  ที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยมีพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกฯ  จากการให้ข้อเท็จจริงและความจำเป็นที่จะต้องมีพรบ.นี้ ในการปกป้องเด็กไทยต่อสังคมไทย”   นายแพทย์สราวุธ บุญสุข หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย […]

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดกิจกรรม ม.ฟาร์สดใสรอบรั้วปลอดภัย ชุมชนไร้แอลกอฮอล์

  ม.ฟาร์สดใส รอบรั้วปลอดภัย ชุมนุมไร้แอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุม Vision 2020 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่   อาจารย์เฉลิมชนม์ วราหลิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้สานต่อเจตนารมณ์ของท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในด้านการงดใช้แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลาการทำกิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่งในแต่ละคณะมีการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากขึ้น รุ่นน้องมีอัตราการขาดเรียนลดลง เนื่องจากกิจกรรมมีความน่าสนใจไม่รุนแรง และไม่ถูกมอบเมา นอกจากนี้อัตราการใช้บริการในร้านนั่งดื่ม ร้านเหล้าปั่น ในเขตชุมชนหายยา ชุมชนศรีปิงเมือง ลดลงอย่างมากสังเกตได้จากความหนาแน่นของนักศึกษาในช่วงวันหยุดและหลังสอบ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาชุมชน ยกระดับความตระหนักรู้โทษแอลกอฮอล์ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติการรับน้องไร้แอลกอฮอล์ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการจัดกิจกรรม ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “โฆษณาแฝง และการสร้างภาพเชิงบวกของธุรกิจน้ำเมา” โดยคุณขจรพลกฤษฏ์ จันทร์แสง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน การบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ ภาพรวมยาเสพติดในปัจจุบัน และปัจจัยความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่รู้ตัว โดย ร้อยตำรวจโท ศักดา เรียบสุข สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมถอดแกนบทเรียน กิจกรรมระดมความคิดปลูกจิตใต้สำนึก จาก เพื่อน ถึง […]

เฝ้าระวังติดตามไวรัส “อีโบลา” ใกล้ชิด

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลา ใน 4 ประเทศอย่างใกล้ชิดชี้ไทยเสี่ยงต่อไวรัสอีโบลาต่ำ แม้ไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยโรคนี้ก็ตาม แต่ไม่ประมาท สั่งเฝ้าระวังป้องกัน 3 มาตรการ แนะประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการป่วยหลังเดินทางกลับ คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อและช่องท้องรุนแรง อ่อนเพลียมาก วิงเวียนศีรษะ ขอให้สงสัยไว้ก่อนและให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง   ตามที่มีรายงานข่าวการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ใน 3 ประเทศของทวีปแอฟริกา คือกินี (Guinea) ไลบีเรีย (Liberia) และเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone) โดยองค์การอนามัยโลก สรุปยอดผู้ป่วย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 พบผู้ป่วย  1,093 ราย  เสียชีวิต 660 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รายล่าสุดที่พบในประเทศไนจีเรีย ( Nigeria) เสียชีวิตเมื่อ 25 กรกฎาคม […]

พร้าวโมเดลวิชาการรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน พื้นที่เรียนรู้ระหว่างชุมชนและท้องถิ่น

“พร้าวโมเดล” เป็นการริเริ่มทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน มีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากความร่วมมือเกิดจากการประสานงานของ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโสหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภพ หัวหน้าโครงการมลพิษหมอกควันในภาคเหนือตอนบน นำประชาคมอำเภอพร้าว ประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอพร้าว อดีตนายอำเภอประกาศิต มหาสิงห์ นายก อบต. นายกเทศมนตรี ประธานสภาของ อบต./เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่ม ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอพร้าว รวม 30 คน ได้เข้าพบและหารือ ร่วมกับอดีตอธิการบดี ศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ต่อมา มีการประชุมหารือ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันในพื้นที่หลายครั้ง  พัฒนาจนเกิดโครงการ “การบริหารจัดการวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : พร้าวโมเดล” ขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม 2554   “โครงการพร้าวโมเดล” จึงกลายเป็นชื่อเรียกสั้นๆ ทั้งในพื้นที่อำเภอพร้าว และในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มคุ้นหู และเป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ กระบวนการทำงานที่ผ่านมา ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย […]

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือบน จัดงาน Award Star Style

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.00 น. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายการทำงาน ภายใต้แนวคิด Stop Drink Award : A part of “Stars Style” ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงานภาครัฐ จากสถานีตำรวจภูธรภาค 5 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเทศกิจ-เทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเยาวชน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อขอบคุณคนทำงานที่เสียสละในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งการทำงานเป็นการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม จะไม่สามารถทำได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากองค์กรร่วมกับสถาบันการศึกษา เครือข่ายเยาวชน จึงจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการดื่มเหล้าได้ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนร่วมสร้างสีสันบนเวที มีการประกวดการออกซุ้มเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ และมีการมอบรางวัลแด่คนทำงานในด้านต่างๆ ตามรูปแบบการทำงานของแต่ละเครือข่าย พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนทำงานทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนงานเครือข่ายงดเหล้าต่อไป ภาพ/ข่าว : วิมล  […]

นานาปัญหาจากสุราเป็นเหตุ มาเลิกเหล้าเข้าพรรษากันเถอะ

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2556 คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 7.08 ลิตรต่อหัวประชากร ทำให้ถูกจัดเป็นประเทศที่ดื่มระดับเสี่ยงปานกลาง ในประเทศไทย มีการสำรวจ กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 15-59 ปี ปี 2551 พบความชุกของการมีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10.9 ผู้ที่มีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์พบมีโรคร่วมทางจิตเวช ร้อยละ 7.1 และยังพบมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและใช้สารเสพติดชนิดเมทแอเฟตามีน นอกจากนั้น ปี 2552 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้รายงานว่า การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดภาวะโรคในชายไทย และยังพบว่า ผู้หญิงไทยและกลุ่มวัยรุ่นมีความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดื่มสุรามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตแทบทุกรูปแบบ และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหนึ่ง คือ สุราหาซื้อง่าย เป็นสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย จากสถิติผู้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง ปี 2553-2556 พบว่า มีปริมาณสูงเฉลี่ยประมาณ 5,000 รายต่อปี และพบว่า ผู้ที่มีแนวโน้มติดสุรา คาดว่าในที่สุดจะต้องส่งมารักษานั้นยังมีอยู่มาก รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ […]

การใช้แอพพิเคชัน ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ

แอพพลิเคชั่น ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ เป็นแอพลิเคชันที่มีการใช้งาน โดยต้องทำการถ่ายรูปการติดสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ไม่สามารถนำภาพที่มีอยู่ในอัลบั้มที่ไม่ได้ทำการถ่ายรูปผ่านแอพพลิเคชั่นมาขึ้นได้และสถานที่การใช้งานทีจะปักหมุดจะขึ้นตามการระบุสถานที่จริงซึ่งแอพพลิเคชั่นจะระบุตำแหน่งจาก GPS  หรือจากการระบุตำแหน่งจากฟังก์ชั่นอื่น โดยครั้งแรกจะต้องทำการเข้าระบบเชื่อมต่อผ่าน Account Facebook โพสต์รูปพร้อม Check in ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยสามารถเข้าชมตำแหน่งที่ถูกปักหมุด Check In ได้ทางเว็บไซต์ http://map.nonsmokersright.com ซึ่งแสดงแผนที่เขตปลอดบุหรี่ของประเทศไทย  โดยพื้นที่ที่ถูกปักหมุด กลุ่มควันจะเริ่มจางหายไป เตรียมพร้อมก่อนไปทำภาระกิจทวงสิทธิ์ 1. สติกเกอร์เพื่อการรณรงค์ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ สติกเกอร์ตามกฏหมาย 2. สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (มีกล้องและรองรับการใช้งานแพจเกจอินเตอร์เน็ตและมีระบบ GPS) 3. แอพพลิเคชั่น ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ *สำหรับสติกเกอร์ โดยทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จะจัดส่งให้โดยแบ่งเป็นสติกเกอร์เพื่อการรณรงค์และสติกเกอร์ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค และสามารถขอสติกเกอร์เพิ่มได้ตามสถานที่ขอสติกเกอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nonsmokersright.com/stickerplace.php อ่านคู่มือเบื้องต้นแบบออนไลน์ ตามข้างล่างนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิกที่นี่ เข้าชมทั้งหมด : 586

1 54 55 56