เมืองพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ รอบกว๊านพะเยา

วันที่ 12 เมษายน2562 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา สภาเด็กเยาวชนพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และพชอ.เมืองพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ รอบกว๊านพะเยา จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 60 คน โดยมีน.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กิจกรรมในวันนี้บูรณาการงานลด ละ เลิกบุหรี่ร่วมด้วย มีการให้ความรู้โดยแจกเอกสาร สติกเกอร์เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและร้านค้าร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย เที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยและมีความสุข   เข้าชมทั้งหมด : 110

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปล่อยขบวนสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยไร้แอลกอฮอล์

วันนี้ (10 เมษายน 2562 ณ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง)นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน และ ศป.ปส อ แม่จัน กลุ่มงานงานยาเสพติด สสอ แม่จัน ประชาคมงดเหล้า จ.เชียงราย และชมรมคนหัวใจเพชร ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ช่วง 7 วันอันตราย ภายใต้สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย และออกปฏิบัติงาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ ร้านขายของชำ ร้านจำหน่าย สุรา บุหรี่ และ ร้านจำหน่ายอาหาร ให้ ปฏิบัติตาม พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแลกอฮอล์ และ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ในพื้นที่รอบตลอด อ แม่จัน จำนวน 15 ร้านค้า ภาพและข่าวโดย :ศสม.แม่จัน และ รพ.แม่จัน […]

อ.ดอยสะเก็ด ปล่อยขบวนรณรงค์สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ณ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด มูลนิธิสว่างสำเร็จ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อขับรถในขณะเมาสุรา พร้อมแจ้งกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร “เมาแล้วขับถูกจับติดคุก” พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก 7 วันอันตราย     ทางด้าน นายสาคร ไชยอำมาตย์ สาธารณสุข อ.ดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลทุกแห่ง กำนัน ผญบ.14 ตำบล ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้ประชาชนใน อ.ดอยสะเก็ด มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมมือกันในการป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยมีขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยจาก อสม.จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรม แบ่งเส้นทางรณรงค์ 2 เส้นทาง ได้แก่ […]

จังหวัดลำปางรณรงค์ขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันนี้ (10 เมษายน 2562) นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการรณรงค์ขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ถนน 4 สาย บุญวาทย์ ไปรษณีย์ ทิพย์ช้าง บ้านเชียงราย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบาย และหามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ โดยขอให้หน่วยงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและการดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 7. […]

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรวมพลคนบวชใจ ยกย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร และจัดตั้งชมรม

การจะเป็นผู้นำที่ดี และให้เกิดการยอมรับนับถือนั้นจำเป็นตัวอย่างที่ดีงามเสียก่อน ประชาคมจังหวัดเชียงราย และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้จัดพิธียกย่อง เชิดชูคนหัวใจเพชน 4 อำเภอในจังหวัดเชียงราย เพื่อแบบอย่างที่ดีของคนในหมู่บ้าน เพื่อนฝูง และสังคมที่ต้องการจะเลิกเหล้าต่อไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดบ้างจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระรัตนมุนี   รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่คนหัวใจเพชร จำนวน 150 คน ใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเวียงชัย อำภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงป่าเป้า ในเรื่องการงดเหล้าคิดว่าทุกท่านทำได้ คือการรักษาศีล 5 ตามหลักพุทธศาสนา สิ่งที่เราคิดว่ายากคือไม่ลงมือทำ ก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะทำงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่ได้ช่วยกันวันนี้ เหนือสิ่งอื่นใดคือชื่นชม ผู้ที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ ด้วยกันเลิกเหล้าตลอดชีวิต หรือที่เรียกว่าคนหัวใจเพชร ขอให้รักษาคุณงามความดีไว้ และภารกิจต่อไปคือการ ชวนผู้อื่นให้หันมา ลด ละ โดยเริ่มจากงดเหล้าเข้าพรรษาเสียก่อน การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่บวชใจสามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได้สำเร็จ […]

เล่าเรื่องเมืองล้านนาเบิกศักรามิ่งมงคล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ไร้แอลกอฮอล์

เมื่อ 31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว “เล่าเรื่องเมืองล้านนา เบิกศักรามิ่งมงคล ป่าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ โดยจะดึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว ภาควัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม แสดงถึงอัตลักษณ์ล้านนา เช่น การละเล่น ดนตรีพื้นเมือง กาดหมั่ว เป็นต้น โดยให้เชื่อมโยงกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน จะมีทั้งการนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมตามแบบล้านนา พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ได้มีการกำชับเรื่องเส้นทางที่กำลังกองสร้างให้มีการเปิดช่องทางจราจร รวมทั้งการควบคุมเรื่องการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดเหมือนทุกปี สถานที่ไหนจัดงานจะมีการตั้งด่านตรวจ และบังคับใช้กฎหมายโดยประสานกับสรรพสามิต สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่าขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน […]

บ้านหนองด่าน ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนชาติพันธ์ห่างไกลแอลกอฮอล์

วันนี้ (30 มีนาคม 2562) ณ บ้านหนองด่าน ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ประชาคมงดเหล้า จ.เชียงราย และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนชาติพันธ์ห่างไกลแอลกอฮอล์ และสร้างเครือข่าย โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ สร้างเครือข่ายแกนนำบุคลากรและแกนนำชาติพันธ์ปกาเกอะญอ ในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้การอบรมจะเป็นประโยชน์มากที่สุด คือ การสร้างตระหนักรู้แกเยาวชน ให้ตระหนักถึงโทษภัยอันตรายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยังคงต้องอาศัยพลังอันเข้มแข็งจากภาคีเครือข่ายร่วมศึกษาเอง ชุมชนใกล้เคียง องค์กรทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาโครงการในครั้งต่อๆ ไป เพื่อรณรงค์ต่อสู้สร้างความตระหนักรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่เด็กและเยาวชนอนาคตของชาติ ให้ห่างไกล พิชิตไทยแอลกอฮอล์ อย่างมีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป ภาพโดย สมพร ทองดี ข่าวโดย Suchi     เข้าชมทั้งหมด : 103

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม่ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับจังหวัดเขตสุขภาพที่ จัดประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เพื่อให้การควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา เป้าหมายคือการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ดี และการมีสังคมที่ดี ปีนี้เป็นปีที่เราต้องดำเนินการหนักเข้าไปอีก สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ ผู้สูงอายุและวัยทำงานจะมีจำนวนพอๆกัน ในประเทศจีนการแต่งงาน จะต้องดูแลพ่อแม่ตายาย ทั้งๆที่มีคนทำงานอยู่แค่ 2 คน ประเทศไทยเป็นประเทศที่วัยแรงงานเสียชีวิตสูงที่สุดใน  มีภาวะซึมเศร้าการฆ่าตัวตายเป็นอันดับต้นๆของโลก มีผู้พิการ 60,000 คนที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอล์ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนนื่อง คนเกิดน้อย คนตายมากขึ้น เป็นตัวเร่งเร้าทำให้สถานการร์บ้านเราเข้าสู่สภาวะตีบตัน  คนตายเนื่องจากอุบัติเหตุ  เจ็บป่วย และพิการ จำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ คนหนุ่มมีอัตราการตายเร็ว เกิดน้อย อายุสั้น ถูกดึงเข้าไปในกลุ่มเยาวชนที่ไม่มีคุณภาพ นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ไขปัญหา  มีความยินดีที่มีความร่วมมือทั้งเอกชนและทางภาครัฐ  เพื่อเป้าหมายให้ประเทศชาติของเราได้ก้าวหน้าต่อไป  และให้กำลังใจทกท่านในการทำงานร่วมกัน ทั้งบัดนี้และต่อๆไป  และกล่าวเปิดประชุม และอำนวยพรให้การประชุมเป็นไปด้วยดี นายมนตรี […]

จ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ร้านค้าคุณธรรม”

วันที่26-27มี.ค.62. ณ. รร.โพธิ์วดล รีสอร์ท เชียงรายงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ชร. ร่วมกับ สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสคร.1เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ร้านค้าคุณธรรม” ระหว่าง. กลุ่มเป้าหมายร้านค้าในพื้นที่ตำบลเวียงชัย จำนวน40ร้านค้านำร่องในการดำเนินการตามกฎหมายยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับเครือข่ายทั้ง 4 อำเภอประกอบด้วย อ.เวียงชัย อ.พาน อ.แม่สรวย อ.แม่จัน จะได้รณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ โดยช่วยรณรงค์ร่วมกับลูกข่าย คือ การผลักดันให้เกิด ร้านค้าคุณธรรม เพื่อให้ขายเหล้าตามเวลา และอายุที่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญ”ผู้นำชุมชนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น ชาวบ้านต้องร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีการรณรงค์ผ่านเด็ก เยาวชนและกลุ่มสตรี มีการใช้ทุนทางสังคมโดยให้ พระ ครู เป็นผู้ให้ความรู้ และร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน อีกทั้งยังต้องสื่อสารกับชุมชนอยู่เสมอ รวมทั้งขยายเครือข่ายการร่วมมือ และที่สำคัญคือ ต้องทำ ‘เรื่องปลอดเหล้า’ ให้กลายเป็น ‘วิถีของชุมชน’ ด้วย” เข้าชมทั้งหมด : 91

อ.เวียงชัย จ.เชียงการจัดประชุมพัฒนาแหล่งรู้ชุมชนคนสู้เหล้า และจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาล ได้มีการประชุมพัฒนาชุมชนคนสู้เหล้า สำหรับประเด็นการพูดคุยกันในวันนี้ประกอบด้วย 1.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ชุมชนคนสู้เหล้า) ในปี 62 อ.เวียงชัยที่จะร่วมกันขับเคลื่อนมีหมู่บ้านจอเจริญ บ้านใหม่โพธิ์งาม บ้านปงหลวง บ้านหนองหลวง บ้านค่ายเจริญ และบ้านด้าย 2.การทบทวนแนวคิดหรือกระบวนการชวน ช่วยเชียร์คนที่สมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษา เน้นเรื่องการให้กำลังเป็นสิ่งสำคัญ 3.การตั้งชุมชนคนหัวใจเพชรทั้งระดับหมู่บ้าน และอำเภอเพื่อที่จะได้หนุนเสริม หรือการแสดงกลุ่มก้อนที่ชัดเจน ยังเน้นการออกเยี่ยมทั้งผู้ที่คิดจะลด ละ และการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการเชื่อมกับ พชอ. กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ กิจกรรมชวนช่วยเชียร์ ประเด็น บ้านเวียงชัย วิทยากร พระสงฆ์, แม่บ้าน, อสม., นายกเทศมนตรี, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สถานที่ ศูนย์ข้อมูล (หอประชุมประจำหมู่บ้าน), โบราณสถาน, เกาะกระต่าย, ล่องแพหนองหลวง กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยน, กลุ่ม […]

1 2 3 4 5 56