ประชาคมพะเยาจัดประชุมเตรียมงานเข้าพรรษา และจัดทำแผนขยายพื้นที่ดำเนินการ 3 ขยาย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานประชุมเครือข่าย และพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุราอำเภอ 3 ขยาย จ.พะเยาถึงแม่จะลดอันดับการดื่มแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงสุขภาพ และพฤติกรรมของคน อาจจะด้วยบริบทพื้นที่ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ง่ายต่อการเข้าถึงการดื่ม วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาได้มาระดมสมองเพื่อป้องกัน แก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเราจะเริ่มด้วยกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา จะมีการเชิญชวนคนไทยให้ละลดเลิกแอลกอฮอล์ สถานการการณ์ปัญหาแอลกอฮอล์ในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่เป็นปัญหาความชุกของการดื่มในประชากรทั่วไปและเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไป การดื่มแอลกอฮอล์ประจำและดื่มหนักและการดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ แล้วแนวทางแก้ไขปัญหา วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคนเลิกเหล้า เกิดคนเลิกเหล้าครบพรรษาและจนถึงตลอดชีวิต จัดตั้งคนหัวใจเพชร เชื่อมต่อนโยบายอำเภอกับภาคีเครือข่ายจนถึงระดับจังหวัด งานเฝ้าระวังการกระทำผิด และกระตุ้นกลไกภาครัฐโดยภาคประชาสังคม ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในเยาวชน แผนงานอำเภอดอกคำใต้ -ป้องกันหน้าดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน โครงการ คนหัวใจเพชร -ลด ล่ะ เลิก เข้าพรรษา โดยการนักดื่มสมัครใจเข้ามาเอง และจากนั้น สามเดือนแรกนักดื่มสามารถทำได้จะมีการมอบใบประกาศนีนบัตรเหรีญเงินให้กับนักดื่ม และถ้าสมัครใจจนครบเก้าเดือนการได้รับโล แต่ไม่ได้เน้นให้นักดื่มต้องลดทันที แต่หมายถึงลดจากปกติที่ดื่มเป็นประจำได้ เช่น จากที่ดื่มทุกวันลดเหลือสัปดาห์ละขวดลดจากเดิม เพื่อให้โอกาสแก่นักดื่มทุกคน บำบัด -เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ […]

อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จัดประชุมขับเคลื่อนอำเภอ ลด ละ เลิก แอลกฮอล์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ว่าที่ร้อยตรี พิชัยยุทธ ศิริ ปลัดอาวุโส  จพง.ปกครองชำนาณการพิเศษ เป็นประธานการประชุม พชอ.และแนวทางการจัดกิจกรรมงดเหล้า วัตถุประสงค์ เรื่องขับเคลื่อนวันละอำเภอ ลด ละ เลิก แอลกฮอล์ ดำเนินการเรื่อง งดเหล้าเข้าพรรษา ครบพรรษา และการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อแอลกฮอล์ในระดับชุมชนร่วมทั้งขยายความรู้จากชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนอื่น ภายในอำเภอเดียวกัน ในที่ประชุมได้กำหนดประเด็นที่ 3 คือเชิญชวนให้ผู้แอลกฮอล์ประเภทผู้เสพและผู้ติดเข้าโครงการบำบัดและรักษาโดยใช้เทคนิคสติบำบัดร่วมการบำบัดลักษณะอื่นๆ กิจกรรมทีมบำบัด = ผู้ที่ติดเหล้าในการสมัครใจในการเลิกเหล้าสำหรับผู้ที่สนใจและนำเข้าตอนสู่การบำบัดด้วยกระบวนของคุณหมอและหลังจากบำบัดเสร็จนำเข้าตอนส่งต่อไปยังแม่ครูแสงจันทร์ในการส่งเสริมอาชีพตามความสนใจหรือตามความถนัดของผู้สนใจให้มีอาชีพและมีรายได้ กิจกรรมงดเหล้า เพิ่มค่าแรงให้กับชาวบ้าน = โดยจะเริ่มจากการประสานงานไปยังผู้ที่เป็นนายจ้าง ในการให้เพิ่มค่างานเพื่อเป็นการให้ชาวบ้านจะได้แยกย้ายกันกลับและเพื่อเป็นไม่ให้นายจ้างมารอแล้วเป็นทั้งกลไกให้ชาวบ้านไม่กินเหล้ามีเวลากลับไปอยู่กับครองครัวและมีประสิทธิภาพ   เข้าชมทั้งหมด : 92

เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ร่วมภารกิจ 16 ปี “พลังเครือข่าย สานสุขทั่วไทย ปลอดภัย ปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายงดเหล้าจัดกิจกรรมประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ 16 ปี SDN100: 16 ปี เราสู้ไปด้วยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง “We fight for Change” ณ ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมีเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในงาน พร้อมทั้งอาจารย์มานพ แย้มอุทัย อาจารย์พรหมมินทร์ กันธิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานในการจัดงาน ทั้งนี้มีแกนนำสำคัญตอบรับเข้าร่วมการประชุมจำนวน 350 คน การจัดงานครั้งนี้ นอกจากทบทวนผลงานการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยตลอดระยะเวลา 16 ปีแล้ว ยังสะท้อนการทำงานเชิงอุดมการณ์บนภารกิจสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเติมเต็มพลังใจ พี่น้องเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ และสร้างกระแสสังคม ชูประเด็น “แอลกอฮอล์ เป็นอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในขณะที่ช่วงค่ำ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ การเดินวิ่ง Udonthani Night Run 2019 “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” โดยร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเครือข่ายพันธมิตร […]

สคล.เหนือบน จัดกิจกรรม “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดงานครบรอบ 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิลปะบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิด นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หนุนเสริม ให้กำลังใจคนทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ รวมถึงการเชิดชูหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เป็นแบบอย่างความร่วมมือและการทำงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ […]

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดละเลิกการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเป็นประธานประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดละเลิกการสูบบุหรี่และดื่มสุราของอำเภอเวียงชัยประเด็นการสร้างมาตรการอำเภอ/การป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่/ชุมชนต้นแบบคนหัวใจเพชร/การบังคับใช้กฏหมายและการรณรงค์ในวันที่31/5/62วันงดสูบบุหรี่โลกขอบพระคุณท่านนายอำเภอสกล แก้วปวงคำ นพ.ธวัชชัย ใจคำวังผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระญาณสังวร ท่านสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน และจิตอาสาชมรมคนหัวใจเพชรทุกท่านที่มีส่วนร่วม สร้างสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเวียงชัย Suchi News เข้าชมทั้งหมด : 99

บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย ทำประชาคมการขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า และปลอดการพนัน

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกได้มีการประชุมการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ดื่มสุราในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีนักดื่มหน้าใหม่ที่มีอายุน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อครอบครัว ต่อชุมชน นอกจากนี้สุรายังก่อให้เกิดปัญหาการใช้สารเสพติดอื่นๆ แนวทางการดำเนินงานในการประชุมวันนี้ ประชุมแกนนำชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหา และสร้างต้นแบบ วิเคราะห์ปัญหาชุมชน  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนกำหนดมาตรการการดำเนินงาน งานศพปลอดเหล้า สนับสนุนป้ายรณรงค์งานศพปลอดเหล้าในชุมชน เก็บไว้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง และนำไปติดในงานศพเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชุมชนได้รับทราบและปฏิบัติตาม ผู้นำชุมชนและแกนนำประชาสัมพันธ์กำกับติดตามและจัดการตามมาตรการชุมชน ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าภาพที่จัดงานศพปลอดเหล้า มอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน   เข้าชมทั้งหมด : 113

จังหวัดเชียงใหม่สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลดปัจจัยเสี่ยง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลดปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ริม อ.ไชยปราการ อ.พร้าว อ.สันป่าตอง และอำเภอแม่วาง ได้จัดประชุมสรุปบทเรียนการทำงานทั้ง 6 อำเภอ และวางแผนการขับเคลื่อนงานต่อไป โดยสาระสำคัญและแนวทางดังนี้ -ขับเคลื่อนชมรมคนหัวใจเพชร ชักชวนคนงดเหล้า -ธรรมนูญสุขภาพตำบลปลอดเหล้า และ บุหรี่ -ทำ MOU ร่วมกัน -ขยายเครือข่ายและเชื่อมเครือข่าย -เชื่อมเครือข่ายภาคี /คณะสงฆ์ -สร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ -หนุนเสริมการทำงานของรัฐ -ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี -อบรม พ.ร.บ. สุราและยาสูบ อสม./เจ้าหน้าที่/ หัวหน้าศูนย์ราชการ/พระวิทยาธิการ เข้าชมทั้งหมด : 95

อบต.เมืองมาย ได้มีการงานถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ อบต.เมืองมาย ได้มีการงานถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ของ อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 8 พ.ค.62 มีผู้เข้าโครงการ 216 คน ผ่าน 195 คน ไม่ 21 คน ผู้เข้าร่วมงานมีน้อย ผู้นำบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากอาจยังไม่เลิกดื่มได้ แต่ผู้ที่มา ร่วมถอดบทเรียนอยากให้จัดตลอดไปเพราะเห็นผลจากตัวเอง และครอบครัว เข้าชมทั้งหมด : 91

จังหวัดลำปางจัดพิธียก ย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ วัดเกาะวารุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาคมงดเหล้าจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้งานเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ เลิกเหล้าชีวิต จำนวน 150 คนประกอบด้วยคนหัวใจเพชร  ต.ร่องเคาะ ต.บ้านหวด ต.เสริมงาม ต.นาบอน ต.เสริมซ้าย ทั้งนี้ยังจัดทำฐานข้อมูลคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับอำเภอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผู้ที่ผ่านการอบรมวันที่สามารถไปเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดได้ และเอาประสบการณ์จริง เล่าสู่ให้ผู้ที่กำลังคิดจะเลิกได้ตัดสินใจ และมีเพื่อน มีพี่ มีน้องคอยเป็นกำลังใจให้   เข้าชมทั้งหมด : 156

พานรันเนอร์ (วิ่งเล่นน้ำกับพานรันเนอร์) วิ่งให้สนุกปลอดแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ทีมงาน พชอ. และทีมนักวิ่งพานรันเนอร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์”พานรันเนอร์ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ กำหนดเส้นทางวิ่งเริ่มจาก ตลาด​นัดคลองถม ผ่านหน้าตลาด เข้าซอยทข้างโรงเรียนศิริมาต ผ่านฌาปณสถานบ้านฮ่องหลง ตรงไปทางบ้านฮ่องหลง ออกซอยบ้านครูศิลป์ เลี้ยวซ้ายตรงไปหลังอำเภอ ถึงหลังอำเภอ เลี้ยวขวาลงหลังกาด ออกหน้าปั้ม ตรงไปจุดสตาร์ทระยะทางประมาณ 4.5 กม. สำหรับการวิ่งครั้งนี้มีกฎหมายกติการดังนี้ 1.ห้ามดื่มสุราของมึนเมาเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้โดยเด็ดขาด📍 2.ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท📍 3.แต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรม📍 4.ใช้ความระมัดระวังในการวิ่งเล่นน้ำสงกรานต์📍 5.ช่วยกันรักษาความสะอาดตลอดระยะเส้นทางวิ่ง ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด📍 🔕🔕หากฝ่าฝืนหรือเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น…… ทางทีมงานนักวิ่งพานรันเนอร์ ได้ทำหนังสือ แจ้งขอใช้เส้นทางไปทาง สภ.พาน เพื่อทำกิจกรรมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว และยังมีรถสนับสนุนของทางสมาคมกู้ภัยพาน มาร่วมอำนวยความสะดวกในขบวนวิ่งในครั้งนี้ด้วย…… ขอบคุณทีมงาน :ภาพ และข่าวโดยทีมงานพานรันเนอร์   เข้าชมทั้งหมด : 135

1 2 3 4 56