รอบสัปดาห์

มิถุนายน

19

2017

ศคล.เหนือบน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนจังหวัดลำพูน รู้เท่าทันสื่อและผลิต สื่อเชิงสร้างสรรค์สู่สังคม

…ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และเ […]

มิถุนายน

15

2017

สคล.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดเวทีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

เมื่อวันที่12-13 มิถุนายน 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร […]

พฤษภาคม

18

2017

คณะทำงานสถาบันแสนผะหญา ลงพื้นที่สนับสนุนชุมชนรูปธรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถอดบทเรียนการทำงาน

วันที่ 13 พ.ค 60 คณะทำงานสถาบันแสนผะหญา ลงพื้นที่สนับสน […]