รอบสัปดาห์

เมษายน

18

2017

จ.แพร่จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 จังหวัดแพร่จัดทีมเจ้าหน้าที่ […]

เมษายน

9

2017

จังหวัดพะเยา และสสส. มอบรางวัลเชิญชูเกียรติ บุคคลดีเด่นร่วมขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเคลื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมอบเข็มยกย่อง

เช้า 10.00 น. วันที่ 7เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การ […]