รองปลัดฯสาธารณสุข เปิดงานวิ่งพักตับเหนือบน ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม วิ่งพักตับภาคเหนือตอนบน 2019 โดยสัญจรจัดที่จังหวัดน่านเป็นสนามแข่งขัน แบ่งเป็นระยะมินิมาราธอน และระยะฟันรัน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งพักตับ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดทั่วประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของกายออกกำลังกาย เป็นการระดมทุนเพื่อนำรายได้ที่เกิดขึ้นมาสมทบเข้ากองทุนผู้ประสบภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน โดยใช้แคมเปญของกิจกรรมช่วงประเพณีเข้าพรรษา โดยภาคเหนือตอนบนได้จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล งดเหล้าเข้าพรรษา : ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ นายแพทย์พิสิทธ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งพักตับครั้งนี้ นายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน ในนามตัวแทนคณะทำงานผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน […]

เดิน-วิ่งการกุศล กิจกรรมวิ่งภาคตับภาคเหนือตอนบน 2019 ณ ข่วงเมืองน่าน

โครงการเดิน-วิ่งรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ภาคเหนือตอนบน “วิ่งพักตับ ปอดขยับตับพักผ่อน Season 2 ปี 2562” ตอน“วิ่งพักตับ 90K 90Days ตับ…จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” ดำเนินการโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชน SDN ชมรมคนหัวใจเพชร วันจัดกิจกรรม วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลงดเหล้าเข้าพรรษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการกุศลนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพ “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร 29 มิถุนายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น 3 ประเภท […]

เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ร่วมภารกิจ 16 ปี “พลังเครือข่าย สานสุขทั่วไทย ปลอดภัย ปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายงดเหล้าจัดกิจกรรมประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ 16 ปี SDN100: 16 ปี เราสู้ไปด้วยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง “We fight for Change” ณ ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมีเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในงาน พร้อมทั้งอาจารย์มานพ แย้มอุทัย อาจารย์พรหมมินทร์ กันธิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานในการจัดงาน ทั้งนี้มีแกนนำสำคัญตอบรับเข้าร่วมการประชุมจำนวน 350 คน การจัดงานครั้งนี้ นอกจากทบทวนผลงานการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยตลอดระยะเวลา 16 ปีแล้ว ยังสะท้อนการทำงานเชิงอุดมการณ์บนภารกิจสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเติมเต็มพลังใจ พี่น้องเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ และสร้างกระแสสังคม ชูประเด็น “แอลกอฮอล์ เป็นอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในขณะที่ช่วงค่ำ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ การเดินวิ่ง Udonthani Night Run 2019 “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” โดยร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเครือข่ายพันธมิตร […]

สคล.เหนือบน จัดกิจกรรม “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดงานครบรอบ 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิลปะบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ มานพ แย้มสิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หนุนเสริม ให้กำลังใจคนทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ รวมถึงการเชิดชูหน่วยงาน […]

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม่ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับจังหวัดเขตสุขภาพที่ จัดประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เพื่อให้การควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา เป้าหมายคือการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ดี และการมีสังคมที่ดี ปีนี้เป็นปีที่เราต้องดำเนินการหนักเข้าไปอีก สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ ผู้สูงอายุและวัยทำงานจะมีจำนวนพอๆกัน ในประเทศจีนการแต่งงาน จะต้องดูแลพ่อแม่ตายาย ทั้งๆที่มีคนทำงานอยู่แค่ 2 คน ประเทศไทยเป็นประเทศที่วัยแรงงานเสียชีวิตสูงที่สุดใน  มีภาวะซึมเศร้าการฆ่าตัวตายเป็นอันดับต้นๆของโลก มีผู้พิการ 60,000 คนที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอล์ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนนื่อง คนเกิดน้อย คนตายมากขึ้น เป็นตัวเร่งเร้าทำให้สถานการร์บ้านเราเข้าสู่สภาวะตีบตัน  คนตายเนื่องจากอุบัติเหตุ  เจ็บป่วย และพิการ จำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ คนหนุ่มมีอัตราการตายเร็ว เกิดน้อย อายุสั้น ถูกดึงเข้าไปในกลุ่มเยาวชนที่ไม่มีคุณภาพ นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ไขปัญหา  มีความยินดีที่มีความร่วมมือทั้งเอกชนและทางภาครัฐ  เพื่อเป้าหมายให้ประเทศชาติของเราได้ก้าวหน้าต่อไป  และให้กำลังใจทกท่านในการทำงานร่วมกัน ทั้งบัดนี้และต่อๆไป  และกล่าวเปิดประชุม และอำนวยพรให้การประชุมเป็นไปด้วยดี นายมนตรี […]

เชียงราย-อ.เวียงชัย มอบป้ายงานศพปลอดเหล้าและการพนัน 75 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย เป็นประธานมอบงานศพปลอดเหล้า และการพนัน จาการลงพื้นที่และประชุมทีม พชอ.ก็น่าตกใจ และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น นอกจากความสิ้นเปลือง คือปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทต้นเหตุของปัญหา ว่ามาจากพื้นนิสัยของคนไทยขี้เกรงใจ เมื่อมีคนมาช่วยงานก็จะเลี้ยงอาหาร ทั้งของคาว และของหวาน พ่วงด้วยสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เมื่อมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในงานศพจะไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท กลายเป็นภาระหนักที่เจ้าภาพต้องแบกรับอย่างปฏิเสธไม่ได้ เจ้าภาพหลายรายเป็นหนี้สินหลังจากจัดงานศพเรียบร้อยแล้ว เข้าลักษณะ “คนตายขายคนเป็น” ขณะเดียวกันทีมงานได้เข้าปรึกษากับเจ้าคณะอำเภอ อาวาสก็ช่วยพูด ช่วยเทศน์ ทำความเข้าใจกับชาวบ้านตามวาระโอกาส และยังขยายผลให้หมู่บ้านอื่นรับรู้งานศพปลอดเหล้า อีกทางหนึ่งคือดึงหน่วยงานที่เกี่ยวกับนโยบายเข้าร่วม อาทิ ให้นายอำเภอใช้วาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และลงเยี่ยมชุมชน ดังนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงได้ประสานกับนายอำเภอเพื่อมอบป้ายเพื่อการรับรู้ และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ส่งภาพกิจกรรมงานศพปลอดเหล้า และการพนันจำนวน 75 หมู่บ้าน ต่อไป ภาพและข่าวโดย Suchi เข้าชมทั้งหมด : […]

อ.แม่วาง จัดปฏิญาณตนลดเลิกเหล้า เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวและชุมชน

อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จัดพิธีปฏิญาณตน ลด ละเลิกเหล้า และสิ่งเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง พร้อมคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง พระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอแม่วาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำข้าราชการ และชุมชนชาวบ้านนักเรียนรวม 500 คน ร่วมพิธีปฏิญาณตนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด โดยมีนายเสาร์คำ ปวนจา ผู้ใหญ่บ้านห้วยโป่งหมู่11 ตำบลแม่วิน นำปฏิญาณตน ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา สำหรับปี 2561 นี้มีผู้เข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน76คน และมีคนหัวใจเพชรจำนวน 32 คน จาก 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน ทั้งนี้ชมรมจะมีกิจกรรม ชวน ช่วย เชียร์ คนเลิกเหล้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม พระอธิการจำเริญ จนฺทูปโม เลขาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง […]

จังหวัดพะเยา ยกย่องเชิดชูคนเลิกเหล้า-อบายมุข หัวใจเพชร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตร จ.พะเยา เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนได้จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ซึ่งมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงด เหล้าตลอดชีวิตจำนวน 100 คน  ในขณะที่คนหัวใจหิน ของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย ส่วนภารกิจคนหัวใจเพชรที่ต้องช่วยกัน ชวน ช่วยเชียร์ผู้ที่กำลังพยายาม ลด ละ และเลิกในที่สุด สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายงดเหล้า จึงพัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สมัครใจขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้า โดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกันและ ไปช่วยเหลือแนะนำให้คนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม แนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป” ภาพและข่าวโดย สมควร ทะนะ สคล.เหนือบน เข้าชมทั้งหมด : 398

อบจ.พะเยา จัดการแข่งขันล้อเลื่อนชาวเขา(ฟอร์มูล่าโกคาร์ทม้ง!)

    …..เมื่อวันที่ 7 ม.ค.61 ที่บ้านแสงไทร หมู่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันล้อเลื่อนชาวเขา หรือฟอร์มูล่าโกคาร์ทม้ง นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวเขาแต่ละชนเผ่า ซึ่งได้มีพี่น้องชนเผ่าร่วมกันแต่งกายของชนเผ่าเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันฟอร์มูล่าโกคาร์ทม้ง ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ครึกครื้น ตื่นเต้น สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมกันเป็นอย่างมากโข โดยการแข่งขันในแต่ละคู่ ได้สร้างสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมชมไม่น้อย เนื่องจากมีผู้แข่งขันบางคนที่เข้าร่วมการแข่งขันขับเป็นครั้งแรกในชีวิต และสนามที่ใช้แข่งขันก็เป็นทางลาดชัดลงเขาไม่น้อย ระยะทางประมาณ 200 เมตร จึงทำให้หลายรายต้องล้มลุกคลุกคลาน หกคะเมน ตีลังกาบนกองฟางไปตามๆ กัน สร้างความสุขสนุกสนาน เสียงหัวเราะ เฮฮา ให้กับผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก   ……โดยกิจกรรมการแข่งขันล้อเลื่อนไม้นี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์Thai PBS ที่ได้ทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมการแข่งขันตั้งแต่เวลา14.00น. พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจนถึงช่วงพิธีปิดการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า ประจำปี 2561 ….และกิจกรรมดีๆครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) […]

เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค ขับเคลื่อนกิจกรรมสวดมนต์สร้างสุขภาวะ พร้อมเผย 4 ขั้นตอนการสวดมนต์ให้ประสบความสำเร็จ

  พูดถึงการสวดมนต์ หลายๆ คงจะนึกถึงภาษาบาลีที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าความหมายคืออะไร และทนฟังจนจบ โดยที่ไม่เข้าใจความหมาย  อีกนัยหนึ่งการสวดมนต์ตามความเข้าใจของคนทั่วไปคือการท่องคาถา ที่ศักดิ์สิทธิ์ฟังด้วยความเคารพ  นี้คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากเข้าร่วมสวดมนต์   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค ประกอบด้วยเครือข่ายพระสงฆ์ภาคใต้ เครือข่ายพระสงฆ์ภาคเหนือ เครือข่ายพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายพระสงฆ์ภาคกลาง ได้ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ สวดมนต์ภาวนาเป็นประจำเพื่อลดอบายมุข ณ ห้องประชุมสานใจ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมีพระครูสุวรรณโพธิวรธรรม,ดร ประธานมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม ประธานการประชุมและนายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมพูดคุยเพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน   จากการทำงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีผลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมหลายพื้นที่ ประสบความสำเร็จในการ ใช้กิจกรรมสวดมนต์แทนการเลี้ยงฉลองงานวันเกิด วันรับปริญญา หรือสวดมนต์เป็นประจำตามโรงเรียนต่างๆ จนปัจจุบันหลายแห่งสามารถขับเคลื่อนในระดับอำเภอ จากการสรุปบทเรียนพบว่า การจะสวดมนต์ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบไปด้วย 4 ขึ้นตอนดังนี้               ขั้นที่ […]

1 2 3 12