รองปลัดฯสาธารณสุข เปิดงานวิ่งพักตับเหนือบน ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม วิ่งพักตับภาคเหนือตอนบน 2019 โดยสัญจรจัดที่จังหวัดน่านเป็นสนามแข่งขัน แบ่งเป็นระยะมินิมาราธอน และระยะฟันรัน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทั้งนี้กิจกรรมวิ่งพักตับ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดทั่วประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของกายออกกำลังกาย เป็นการระดมทุนเพื่อนำรายได้ที่เกิดขึ้นมาสมทบเข้ากองทุนผู้ประสบภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน โดยใช้แคมเปญของกิจกรรมช่วงประเพณีเข้าพรรษา โดยภาคเหนือตอนบนได้จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล งดเหล้าเข้าพรรษา : ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ นายแพทย์พิสิทธ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งพักตับครั้งนี้ นายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน ในนามตัวแทนคณะทำงานผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน […]

สคล.เหนือบน จัดกิจกรรม “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดงานครบรอบ 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิลปะบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิด นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หนุนเสริม ให้กำลังใจคนทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ รวมถึงการเชิดชูหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เป็นแบบอย่างความร่วมมือและการทำงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ […]

สคล.เหนือบน จัดกิจกรรม “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดงานครบรอบ 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิลปะบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ มานพ แย้มสิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หนุนเสริม ให้กำลังใจคนทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ รวมถึงการเชิดชูหน่วยงาน […]

อ.แม่ริม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนหัวใจเพชร หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายแสงชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม โดยพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคนหัวใจเพชร ณ วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ เพื่อยกย่องชื่นชมคนเลิกเหล้ามากกว่า 3 ปี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการขับเคลื่อนงานชุมชน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาแม่ริมได้รวมตัวกันทั้งสิ้น 11 ตำบล โดย นางศรีไพร ตาวงค์ ประธานเครือข่ายจิตอาสาอำเภอแม่ริมเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา” มีเป้าหมายหลักของการทำงานครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในอำเภอแม่ริม โดยเน้นคนดื่มสุราและต้องการเลิกเหล้า ให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้ามาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เรียกว่า “บุคคลหัวใจเพชร” ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการ ชวน ช่วย เชียร์ คนเลิกเหล้าในชุมชน อย่างต่อเนื่องและในปีนี้ มีผู้ได้รับเกียรติบัตรคนหัวเพชรจำนวน 45 คน จาก 11 […]

เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค ขับเคลื่อนกิจกรรมสวดมนต์สร้างสุขภาวะ พร้อมเผย 4 ขั้นตอนการสวดมนต์ให้ประสบความสำเร็จ

  พูดถึงการสวดมนต์ หลายๆ คงจะนึกถึงภาษาบาลีที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าความหมายคืออะไร และทนฟังจนจบ โดยที่ไม่เข้าใจความหมาย  อีกนัยหนึ่งการสวดมนต์ตามความเข้าใจของคนทั่วไปคือการท่องคาถา ที่ศักดิ์สิทธิ์ฟังด้วยความเคารพ  นี้คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากเข้าร่วมสวดมนต์   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค ประกอบด้วยเครือข่ายพระสงฆ์ภาคใต้ เครือข่ายพระสงฆ์ภาคเหนือ เครือข่ายพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายพระสงฆ์ภาคกลาง ได้ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ สวดมนต์ภาวนาเป็นประจำเพื่อลดอบายมุข ณ ห้องประชุมสานใจ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมีพระครูสุวรรณโพธิวรธรรม,ดร ประธานมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม ประธานการประชุมและนายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมพูดคุยเพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน   จากการทำงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีผลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมหลายพื้นที่ ประสบความสำเร็จในการ ใช้กิจกรรมสวดมนต์แทนการเลี้ยงฉลองงานวันเกิด วันรับปริญญา หรือสวดมนต์เป็นประจำตามโรงเรียนต่างๆ จนปัจจุบันหลายแห่งสามารถขับเคลื่อนในระดับอำเภอ จากการสรุปบทเรียนพบว่า การจะสวดมนต์ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบไปด้วย 4 ขึ้นตอนดังนี้               ขั้นที่ […]

เยาวชน ชุมชนบ้านแม่ใส รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสร่วมกับชุมชน จัดอบรมรวมพลังต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายสันติ สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ใส ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักเรียนรู้ในโทษของยาเสพติดให้แก่เยาวชน อีกทั้งยังมีหน่วยงานจาก สคล.ภาคเหนือตอนบน (เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน) ที่การหนุนเสริมกิจกรรมและความรู้เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจและพิษภัยแอลกอฮอล์ ในการอบรมครั้งนี้ยังได้มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการกระทำความผิดทั้งภายในโรงเรียนและภายในชุมชน โดยมีผู้เฝ้าระวังเป็นแกนนำที่เข้าอบรมในครั้งนี้   ข่าวโดย: Duangjun เข้าชมทั้งหมด : 401

พะเยา-ลงนามMOU กับทุกหน่วยในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เป็นสักขีพยาจัดลงนามความร่วมมือ MOU กับทุกหน่วยในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งแรกของจังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา ประธานศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์จังหวัดเยา โดยมีข้อตกลงร่วมกัน 4 ข้อดังนี้ 1. โดยให้ข้าราชการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 2. ควบคุม กำกับไม่ให้มีการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือบริเวณต้องห้ามตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 3. ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด 4. สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมจัดงานประเพณีระดับจังหวัด อำเภอปลอดแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดโยชน์สูงสุดต่อไป เข้าชมทั้งหมด : 258

น่าน-จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้น เสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม สวท.น่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้น เสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จาก 5 ยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการร่วมขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วง 3 ปี ตั้งแต่ 2557 – 2559 โดยมีการติดตามประเมินผลต่อยอดโครงการฯ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมกันป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ โดยใช้มาตรการด้านกฎหมายมาควบคุมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยมีผลงานจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่งหนังสั้นเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนปัว คณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินการประกวดหนังสั้นในครั้งนี้ คือ นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน นายเสกสรร เวียงนาคเกริกโกวิทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ […]

แพร่-จัดโครงการ “ตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว”

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ จัดกระบวนการเรียนรู้ในโครงการ “ตลาดนัดความรู้ ละอ่อนแป้วัยใส หัวใจสีขาว”  ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ – น่าน) ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลเรื่องของกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 การเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ เป็นการสร้างแกนนำวัยใสในการขับเคลื่อนงานลด ละ เลิกเหล้าในพื้นที่ต่อไป ภาพ/ข่าวโดย : เล่าเรื่องเหล้า เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.แพร่ เข้าชมทั้งหมด : 253

น่าน – เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

  ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ขนส่งจังหวัดน่าน แขวงการทางน่านที่ 1 และ 2 ผู้แทนจากโรงพยาบาลน่าน ฝ่ายอุบัติเหตุ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อทุกแขนง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยที่จะเกิดอุบัติเหตุ คือ มีการเดินทางเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของวันปกติ มีการดื่มสุราในขณะขับรถ มีการขับรถด้วยความเร็วสูงและขับขี่รถโดยประมาท การไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขี่รถจักรยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ผู้โดยสารท้ายกระบะรถยนต์ ดังนั้น ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ได้กำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมีคำขวัญปีนี้ว่า “สุขกาย สุขใจ สัญจรปลอดภัย รับปีใหม่ […]

1 2 3 11