เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือบน จัดงาน Award Star Style

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.00 น. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายการทำงาน ภายใต้แนวคิด Stop Drink Award : A part of “Stars Style” ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงานภาครัฐ จากสถานีตำรวจภูธรภาค 5 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเทศกิจ-เทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเยาวชน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อขอบคุณคนทำงานที่เสียสละในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งการทำงานเป็นการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม จะไม่สามารถทำได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากองค์กรร่วมกับสถาบันการศึกษา เครือข่ายเยาวชน จึงจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการดื่มเหล้าได้ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนร่วมสร้างสีสันบนเวที มีการประกวดการออกซุ้มเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ และมีการมอบรางวัลแด่คนทำงานในด้านต่างๆ ตามรูปแบบการทำงานของแต่ละเครือข่าย พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนทำงานทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนงานเครือข่ายงดเหล้าต่อไป ภาพ/ข่าว : วิมล  […]

นานาปัญหาจากสุราเป็นเหตุ มาเลิกเหล้าเข้าพรรษากันเถอะ

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2556 คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 7.08 ลิตรต่อหัวประชากร ทำให้ถูกจัดเป็นประเทศที่ดื่มระดับเสี่ยงปานกลาง ในประเทศไทย มีการสำรวจ กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 15-59 ปี ปี 2551 พบความชุกของการมีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10.9 ผู้ที่มีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์พบมีโรคร่วมทางจิตเวช ร้อยละ 7.1 และยังพบมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและใช้สารเสพติดชนิดเมทแอเฟตามีน นอกจากนั้น ปี 2552 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้รายงานว่า การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดภาวะโรคในชายไทย และยังพบว่า ผู้หญิงไทยและกลุ่มวัยรุ่นมีความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดื่มสุรามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตแทบทุกรูปแบบ และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหนึ่ง คือ สุราหาซื้อง่าย เป็นสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย จากสถิติผู้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง ปี 2553-2556 พบว่า มีปริมาณสูงเฉลี่ยประมาณ 5,000 รายต่อปี และพบว่า ผู้ที่มีแนวโน้มติดสุรา คาดว่าในที่สุดจะต้องส่งมารักษานั้นยังมีอยู่มาก รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ […]

การใช้แอพพิเคชัน ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ

แอพพลิเคชั่น ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ เป็นแอพลิเคชันที่มีการใช้งาน โดยต้องทำการถ่ายรูปการติดสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ไม่สามารถนำภาพที่มีอยู่ในอัลบั้มที่ไม่ได้ทำการถ่ายรูปผ่านแอพพลิเคชั่นมาขึ้นได้และสถานที่การใช้งานทีจะปักหมุดจะขึ้นตามการระบุสถานที่จริงซึ่งแอพพลิเคชั่นจะระบุตำแหน่งจาก GPS  หรือจากการระบุตำแหน่งจากฟังก์ชั่นอื่น โดยครั้งแรกจะต้องทำการเข้าระบบเชื่อมต่อผ่าน Account Facebook โพสต์รูปพร้อม Check in ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยสามารถเข้าชมตำแหน่งที่ถูกปักหมุด Check In ได้ทางเว็บไซต์ http://map.nonsmokersright.com ซึ่งแสดงแผนที่เขตปลอดบุหรี่ของประเทศไทย  โดยพื้นที่ที่ถูกปักหมุด กลุ่มควันจะเริ่มจางหายไป เตรียมพร้อมก่อนไปทำภาระกิจทวงสิทธิ์ 1. สติกเกอร์เพื่อการรณรงค์ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ สติกเกอร์ตามกฏหมาย 2. สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (มีกล้องและรองรับการใช้งานแพจเกจอินเตอร์เน็ตและมีระบบ GPS) 3. แอพพลิเคชั่น ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ *สำหรับสติกเกอร์ โดยทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จะจัดส่งให้โดยแบ่งเป็นสติกเกอร์เพื่อการรณรงค์และสติกเกอร์ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค และสามารถขอสติกเกอร์เพิ่มได้ตามสถานที่ขอสติกเกอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nonsmokersright.com/stickerplace.php อ่านคู่มือเบื้องต้นแบบออนไลน์ ตามข้างล่างนี้ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิกที่นี่ เข้าชมทั้งหมด : 585

1 35 36 37