เปิดศึกลูกยางชายหาดรอบชิงแชมป์ภาคเหนือหาตัวแทนชิงระดับประเทศ

จังหวัดลำปางเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดนักเรียน รายการ OBEC Young beach volleyball 2014 Inspired by Thai PBS รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ที่สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง นายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ผู้แทน สสส. ได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรม เกมชิงของรางวัลรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา แจกสื่อประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมเข็มกลัดทำมือ การออกบูธน้ำดื่มสมุนไพรทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบูธน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพแทนการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาปลอดเหล้าอีกด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “สุขภาพดี ต้องปลอดบุรี่และสุรา” ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ Thai PBS หรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดนักเรียน รายการ OBEC Young beach volleyball 2014 Inspired by Thai PBS รอบคัดเลือกชิงแชมป์เป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระดับนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการเล่นกีฬา เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ […]

OBEC Volleyball By ThaiPBS

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ Thai PBS หรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดนักเรียน รายการ OBEC Young beach volleyball 2014 Inspired by Thai PBS รอบคัดเลือกชิงแชมป์เป็นตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ที่สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เข้าชมทั้งหมด : 246

StopDrink Award Star Style

บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายการทำงาน ภายใต้แนวคิด Stop Drink Award : A part of “Stars Style” ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เข้าชมทั้งหมด : 155

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือบน จัดงาน Award Star Style

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.00 น. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณเครือข่ายการทำงาน ภายใต้แนวคิด Stop Drink Award : A part of “Stars Style” ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงานภาครัฐ จากสถานีตำรวจภูธรภาค 5 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเทศกิจ-เทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเยาวชน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อขอบคุณคนทำงานที่เสียสละในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งการทำงานเป็นการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม จะไม่สามารถทำได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากองค์กรร่วมกับสถาบันการศึกษา เครือข่ายเยาวชน จึงจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการดื่มเหล้าได้ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนร่วมสร้างสีสันบนเวที มีการประกวดการออกซุ้มเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ และมีการมอบรางวัลแด่คนทำงานในด้านต่างๆ ตามรูปแบบการทำงานของแต่ละเครือข่าย พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนทำงานทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนงานเครือข่ายงดเหล้าต่อไป ภาพ/ข่าว : วิมล  […]

นานาปัญหาจากสุราเป็นเหตุ มาเลิกเหล้าเข้าพรรษากันเถอะ

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2556 คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 7.08 ลิตรต่อหัวประชากร ทำให้ถูกจัดเป็นประเทศที่ดื่มระดับเสี่ยงปานกลาง ในประเทศไทย มีการสำรวจ กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 15-59 ปี ปี 2551 พบความชุกของการมีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10.9 ผู้ที่มีความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์พบมีโรคร่วมทางจิตเวช ร้อยละ 7.1 และยังพบมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและใช้สารเสพติดชนิดเมทแอเฟตามีน นอกจากนั้น ปี 2552 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้รายงานว่า การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดภาวะโรคในชายไทย และยังพบว่า ผู้หญิงไทยและกลุ่มวัยรุ่นมีความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดื่มสุรามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตแทบทุกรูปแบบ และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหนึ่ง คือ สุราหาซื้อง่าย เป็นสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย จากสถิติผู้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง ปี 2553-2556 พบว่า มีปริมาณสูงเฉลี่ยประมาณ 5,000 รายต่อปี และพบว่า ผู้ที่มีแนวโน้มติดสุรา คาดว่าในที่สุดจะต้องส่งมารักษานั้นยังมีอยู่มาก รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ […]

1 34 35 36 37