เล่าเรื่องเหล้า กับ โอ วรุฒ วรธรรม

โอ วรุฒ วรธรรม นักแสดงพระเอกชื่อดัง อย่างโกโบริ จากละครคู่กรรม ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาติดเหล้าอย่างหนักจนทำให้ชีวิตค่อนช้างติดลบ จนในที่สุดวันหนึ่งได้หันหลังให้กับขวดเหล้า ลองมาฟังกันครับว่าชีวิต โอ วรุฒ เป็นอย่างไร (ถ่ายทำเมื่อ 6 ตุลาคม 2560)  เข้าชมทั้งหมด : 995

อ.แม่ริม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนหัวใจเพชร หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายแสงชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม โดยพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคนหัวใจเพชร ณ วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ เพื่อยกย่องชื่นชมคนเลิกเหล้ามากกว่า 3 ปี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการขับเคลื่อนงานชุมชน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาแม่ริมได้รวมตัวกันทั้งสิ้น 11 ตำบล โดย นางศรีไพร ตาวงค์ ประธานเครือข่ายจิตอาสาอำเภอแม่ริมเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา” มีเป้าหมายหลักของการทำงานครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในอำเภอแม่ริม โดยเน้นคนดื่มสุราและต้องการเลิกเหล้า ให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้ามาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เรียกว่า “บุคคลหัวใจเพชร” ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการ ชวน ช่วย เชียร์ คนเลิกเหล้าในชุมชน อย่างต่อเนื่องและในปีนี้ มีผู้ได้รับเกียรติบัตรคนหัวเพชรจำนวน 45 คน จาก 11 […]

อ.แม่วาง จัดปฏิญาณตนลดเลิกเหล้า เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวและชุมชน

อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จัดพิธีปฏิญาณตน ลด ละเลิกเหล้า และสิ่งเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง พร้อมคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง พระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอแม่วาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำข้าราชการ และชุมชนชาวบ้านนักเรียนรวม 500 คน ร่วมพิธีปฏิญาณตนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด โดยมีนายเสาร์คำ ปวนจา ผู้ใหญ่บ้านห้วยโป่งหมู่11 ตำบลแม่วิน นำปฏิญาณตน ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา สำหรับปี 2561 นี้มีผู้เข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน76คน และมีคนหัวใจเพชรจำนวน 32 คน จาก 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน ทั้งนี้ชมรมจะมีกิจกรรม ชวน ช่วย เชียร์ คนเลิกเหล้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม พระอธิการจำเริญ จนฺทูปโม เลขาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง […]

ดื่มเหล้า เบียร์แล้วไปทำบุญ คุณจะได้อะไร ?

งานบุญประเพณีปอยหลวงปลอดเหล้า ที่บ้านตีนธาตุ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แม้จะยากเย็นกับความคิดต่างและความเห็นแก่เงินของพ่อค้าแต่เราก็ผ่านมันมาขอให้เป็นชุมชนต้นแบบด้วยความภูมิใจโดยมติชุมชนเห็นความราวมกันที่จะจัดงานบุญปบอดเหล้า เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูก ที่ควรปัจจัยหรือทุนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัย ความสุขที่แท้จริงจากงานบุญ อนุโมทนาบุญร่วมกับเจ้าภาพและคณะกรรมการทุกท่าน เข้าชมทั้งหมด : 302

เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. จับมือภาคีเครือข่าย ตีแผ่ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านภาพยนตร์ “A Royal Hangover”

จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.  จับมือภาคีเครือข่าย ตีแผ่ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านภาพยนตร์ “A Royal Hangover” หวังสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน   กระตุ้นผู้มีอำนาจตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ   พร้อม เผย..ประสบการณ์ตรงจากการบริโภคแอลกอฮอล์ ที่ต้องสูญเสียบางส่วนของร่างกาย วันที่ 10 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์จัดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผ่านการชมภาพยนตร์ “A Royal Hangover” เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง  ผ่านการชมภาพยนตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงภาพยนตร์ที่ 5  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า “การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการควบคุมสติสัมปชัญญะและเสี่ยงต่อสุขภาพ  รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม  เป็นที่นิยมในสังคมทั่วโลกโดยผู้บริโภคไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา หลายประเทศ ทั้งในระดับอาเซียนหรือระดับโลก ได้พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จากที่ผมเคยได้ไปร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ สะท้อนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง […]

สคล. เหนือบนจัดประชุมวางแผนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหนุนเสริมประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไตรมาสแรก)    

เมื่อ่วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ 2007 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนได้จัดประชุมวางแผนและหารือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหนุนเสริมประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ไตรมาสแรก) ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการหนุนเสริมประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ระยะเวลาเริ่มดำเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จึงเชิญผู้ประสานงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่การเงิน  เข้าร่วมประชุมวางแผนและหารือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ(ไตรมาสแรก) ทั้งนี้ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการเข้าพรรษาของแต่ละจังหวัด ว่าทำที่ไหน  ทำอย่างไร (ก่อนเข้าพรรษา ระหว่างพรรษา และหลังเข้าพรรษา)แนวทางการจัดเก็บข้อมูลคนงดเหล้าเข้าพรรษา , กระบวนการติดตามดูแลคนงดเหล้าเข้าพรรษาตลอดจนแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นและช่วย เชียร์ และกระบวนการติดตาม ดูแลคนงดเหล้าเข้าพรรษา ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจังหวัด ในรอบเดือนมิ.ย.-ก.ค.2560 ตามตัวยุทธศาสตร์ และแผนงานการดำเนินงานกิจรรมในไตรมาสที่สอง  และอบรมวิธีการจัดทำบัญชี/การเงิน โครงการจังหวัดหลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับภาคีผู้รับทุนจาก สสส.     ภาพ : […]

ชาวลำปาง ร่วมพิธีปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง   ชาวลำปาง ร่วมพิธีปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง และจิตอาสาในชุมชนเขตเทศบาลฯ กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ร่วมพิธีลงชื่อและปฏิญาณตน “ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และร่วมรับฟังบรรยายธรรมะหัวข้อ “ร่วมใจ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างสุขครอบครัวและสังคม” โดยพระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธที่ให้มีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดผลกระทบด้านสุขภาพ […]

จ.ลำปาง จัดทำหลักสูตรอบรมนักศึกษโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง

วันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖๐ พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประขาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางเป็นประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง ครัังที่๑/๒๕๖๐ ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมนักศึกษาจำนวน๑,๐๐๐คนจาก๑๐สถาบันการศึกษาซึ่งประกอบด้วย๑.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง๒.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง๓.มหาวิทยาลัยเนชั่น๔.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต๕.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง๖.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง๗.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง๘.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง๙.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะ๑๐.สถาบันการพละศึกษาจังหวัดลำปาง ให้เป็นเยาวชนอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปาง   ภาพ / ข่าว : ประชาคมเครือข่ายประขาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เข้าชมทั้งหมด : 319

ประชาคมจังหวัดลำปาง จัดอบรมนักเรียนโรงเรียน แม่เมาะวิทยา ตอน “ตั้งใจเรียน เพียรหนีอบายมุข ไม่คลุกเรื่องเพศ”

วันที่   ๒๕ กรกฎาคม๒๕๖๐   พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง อบรมนักเรียนโรงเรียน แม่เมาะวิทยา ขั้นมัธยมศึกษาปีที่๓จำนวน๒๐๐คน ตามหลักสูตรเป่ากระหม่อมกล่อมเด็กแม่เมาะวิทยา ตอนเรียนจบแล้วจะพบโชคดี “ตั้งใจเรียน เพียรหนีอบายมุข ไม่คลุกเรื่องเพศ” จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1539050436177426&id=67303049944609     ภาพ / ข่าว : ประชาคมจังหวัดลำปาง             เข้าชมทั้งหมด : 374

1 2 3 4 37