มิถุนายน

15

2017

สคล.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดเวทีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

เมื่อวันที่12-13 มิถุนายน 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร […]