มีนาคม

3

2017

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตแก่บุคคลและชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการชื่นชมยกย่องคนและชุมชนสู้เหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด […]