เปิดรับข้อเสนอโครงการ จากน้องๆนักศึกษา/เยาวชน/กลุ่ม ฯ

เปิดอ่าน 280 views

 

..คนรุ่นใหม่ สนุกปลอดภย ไม่ต้องพึ่งเหล้า เบียร์ และบุหรี่ ภายใต้แนวคิด “สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ สร้างเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์สังคม”

เปิดรับสมัคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561- 8 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น ประกาศผล วันที่ 12 มีนาคม 2561

ใบสมัครคนรุ่นใหม่ สนุก ปลอดภัย ไม่ต้องพึ่